Τα 53 εκατ. ευρώ ξεπέρασαν το 2023 οι συνολικές πωλήσεις της Fujitsu General South East Europe AE, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά αφορούν σε πωλήσεις εντός Ελλάδας, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Ειδικότερα, το 2023 οι συνολικές πωλήσεις της Fujitsu General South East Europe ανήλθαν σε 53,32 εκατ. ευρώ, ποσό που επιμερίζεται σε 24,04 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και 29,28 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό.

Το μεικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε στα 10,54 εκατ. ευρώ, με το μεικτό περιθώριο κέρδους να προσδιορίζεται στο 19,8%. Τα λειτουργικά κέρδη υπολογίστηκαν στα 4,58 εκατ. ευρώ, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 8,6%. Τα κέρδη προ φόρων της περιόδου ανήλθαν στα 4,30 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να υπολογίζονται στα 3,35 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη EBITDA για την χρήση 2023 ανήλθαν σε 4,67 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι η Fujitsu General South East Europe ιδρύθηκε το 2022 μετά την απόσχιση του κλάδου εμπορίας των κλιματιστικών Fujitsu από την FG Europe και αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των κλιματιστικών προϊόντων του ιαπωνικού οίκου Fujitsu σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία, με την FG Europe να παρέχει στην εταιρεία ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics και after sales service support για τους πελάτες της εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σημειωτέον, ότι το 51% της εταιρείας ανήκει σε θυγατρική του ομίλου Fujitsu, ενώ το υπόλοιπο 49% ανήκει σε συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου Φειδάκη. Διεύρυνση πελατολογίου στην Ελλάδα, επανεκκίνηση των πωλήσεων στην Τουρκία Όσον αφορά στην τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και προσαρμόζει τις στρατηγικές με κύριο γνώμονα την εξωστρέφειά, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.

Κυριότεροι στόχοι για τη χρήση 2024 είναι η περαιτέρω βελτίωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας και η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, η οποία προβλέπεται να επιτευχθεί μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου της στην Ελλάδα, της περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεων στους υφιστάμενους πελάτες στα Βαλκάνια και της ουσιαστικής επανεκκίνησης των πωλήσεων στην αγορά της Τουρκίας.

Η Fujitsu General South East Europe δεν έχει δανεισμό και γενικότερα η διοίκηση της εταιρείας είναι αισιόδοξη ως προς τα αποτελέσματα και την πορεία της στο 2024. Από την άλλη, η ολοκλήρωση τον περασμένο Οκτώβριο του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» αναμένεται να προκαλέσει συρρίκνωση της αγοράς κλιματιστικών, καθώς το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της ζήτησης για συστήματα κλιματισμού του 2023. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το κόστος κατασκευής/εισαγωγής των προϊόντων της, την ηλεκτροδότηση και τις μεταφορές των προϊόντων της προς τους πελάτες και θα αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της εφόσον απαιτηθεί.