Ο κατασκευαστικός κλάδος στρέφεται προς τις καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση ανθεκτικών και βιώσιμων έργων με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο.

Καθημερινά κάνουν την εμφάνισή τους νέες τεχνολογίες, οι οποίες προσφέρουν αναρίθμητες προοπτικές ανάπτυξης στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα αυτοματοποιημένα ρομποτικά συστήματα, οι τεχνολογίες ΑR και VR, τα digital twins και τα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων είναι μόλις μερικά παραδείγματα καινοτόμων τεχνολογιών που κατακλύζουν τη διεθνή αγορά. Οι κατασκευαστικές ανάγκες γίνονται όλο και πιο μεγάλες και οι εταιρείες του κλάδου αναζητούν προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Στο παρόν αφιέρωμα, θα επικεντρωθούμε στις ανερχόμενες τεχνολογίες, οι οποίες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στον κόσμο των κατασκευών.

Ενίσχυση του κατασκευαστικού έργου με εξωσκελετούς
Οι εξωσκελετοί είναι φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για την εκτέλεση βαρειών εργασιών, σε αντίθεση με τα ρομποτικά συστήματα που λειτουργούν αυτόνομα. Είναι φτιαγμένοι, ώστε να ενσωματώνονται πλήρως στη στολή εργασίας των τεχνιτών, ενισχύοντας την ανθρώπινη απόδοση. Πιο αναλυτικά, οι εξωσκελετοί μπορούν να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας εντός του εργοταξίου, καθώς βοηθούν στην ανύψωση και στη μετακίνηση ογκωδών αντικειμένων, ελαχιστοποιούν την κόπωση των εργαζομένων, μειώνουν τον χρόνο διεκπεραίωσης των επιμέρους εργασιών και βελτιώνουν αισθητά την παραγωγικότητα. Επιπλέον, με την εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας περιορίζεται η χρήση επικίνδυνων εργαλείων, με συνέπεια να αποφεύγονται σοβαροί τραυματισμοί που συχνά οδηγούν σε αναπηρίες ή ακόμη και θάνατο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος είναι παραδοσιακά ο τομέας με τα περισσότερα ατυχήματα και οι νέες τεχνολογίες έχουν τον πρώτο λόγο για τη μείωση αυτού του ποσοστού.

Επίσης, οι εξωσκελετοί αποτελούν ιδανική λύση για τους τεχνίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι θα μπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται εξίσου αποτελεσματικά, εκτελώντας με ασφάλεια απαιτητικά χειρωνακτικά καθήκοντα. Παρόλο που τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εξωσκελετοί είναι πολλαπλά, υπάρχουν ακόμη αρκετές προσκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως το υψηλό κόστος, η ενεργειακή απόδοση, η ασφάλεια και η άνεση. Οι εξωσκελετοί είναι εξοπλισμοί που έχουν συγκριτικά με άλλους μεγάλο όγκο, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους στενούς χώρους του εργοταξίου, αν αυτοί δεν έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του προσωπικού. Επιπλέον, η χρήση και η αποτελεσματική εφαρμογή τους χρειάζεται πολύμηνη εκπαίδευση, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και αποφεύγουν οι περισσότερο έμπειροι επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι είναι προσκολλημένοι στις παραδοσιακές μεθόδους. Τέλος, το σημαντικότερο ίσως εμπόδιο για την μαζική χρήση των εξωσκελετών στην κατασκευαστική διαδικασία είναι το κόστος αγοράς και συντήρησης, το οποίο είναι για την ώρα αρκετά υψηλό και οι εταιρείες κρίνουν ότι δεν συμφέρει να επενδύσουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η απόσβεση δεν θα είναι άμεση.

Αυτοματοποιημένα οχήματα και drones
Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνεται κάθε εναέριο, θαλάσσιο ή χερσαίο όχημα το οποίο μπορεί να οδηγηθεί εξ αποστάσεως ή να λειτουργήσει πλήρως αυτόνομα. Τα οχήματα αυτά μπορούν να έχουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο, κάνοντας ευκολότερο το έργο των μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα, τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη δυσπρόσιτων τοποθεσιών, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο το προσωπικό, κάνοντας πιο εύκολες τις εργασίες τοπογραφίας. Επιπλέον, με τη χρήση των εναέριων οχημάτων γίνεται πιο αποτελεσματικά η επίβλεψη του εκάστοτε έργου, καθώς παρέχουν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο από κάθε οπτική γωνία του έργου, επιτρέποντας στους μηχανικούς να διαγνώσουν έγκαιρα πιθανά λάθη κατασκευής. Μάλιστα, έχουν παραχθεί σε πιλοτικό στάδιο αυτοματοποιημένα drones, τα οποία χωρίς να απαιτούν χειριστή μπορούν και συλλέγουν δεδομένα για την πρόοδο του οικοδομήματος.

Τα σύγχρονα οχήματα μπορούν να συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών εκσκαφής, κατεδάφισης και μεταφοράς υλικών. Πλέον, υπάρχουν τρυπάνια και εκσκαφείς που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη παρουσία, καθώς και φορτηγά τα οποία χρησιμοποιούν δεδομένα GPS και μπορούν να μεταφέρουν χωρίς οδηγό, υλικά μεταξύ προκαθορισμένων τοποθεσιών.

Αν και η χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων φαντάζει μία εξαιρετική λύση που θα θέσει ένα επίπεδο ψηλότερα τον κατασκευαστικό έργο, η έμπρακτη εφαρμογή τους στα εργοτάξια δεν φαίνεται ακόμη ρεαλιστική. Όλος αυτός ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα δαπανηρός, καθώς είναι λίγες οι εταιρείες που τον παράγουν και απαιτεί πολυσύνθετα λογισμικά τα οποία είναι εξίσου ακριβά. Επιπρόσθετα, για τη χρήση και τη συντήρηση τόσο περίπλοκων μηχανημάτων χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, γεγονός που κοστίζει σε χρόνο και χρήμα. Ακόμη, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστηματικά τα οχήματα αυτά στο εργοτάξιο, θα πρέπει να τεθούν νέοι κανονισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, που θα εξασφαλίζουν τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Εκτός από τα πρακτικά ζητήματα που προαναφέραμε, υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των drones, που διατίθενται σήμερα στην αγορά. Τα περισσότερα μοντέλα διαθέτουν μπαταρίες με μικρή διάρκεια ζωής, γεγονός που περιορίζει τις λειτουργίες τους, ενώ έχουν χρόνο πτήσης μικρότερο από 30 λεπτά. Βέβαια, είναι μία τεχνολογία η οποία συνεχώς αναπτύσσεται και τα επόμενα χρόνια είναι σίγουρο ότι θα δούμε ραγδαία εξέλιξη.

Αυτοματοποιημένα συστήματα προκατασκευής
Η προκατασκευή είναι μία πρακτική που αποκτά όλο και μεγαλύτερη απήχηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Σταδιακά, αναπτύσσονται όλο και περισσότερες τεχνολογίες που παράγουν δομικά στοιχεία σε τοποθεσίες εκτός του εργοταξίου με αυτοματοποιημένο τρόπο. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων με τη χρήση «έξυπνων» ρομποτικών συστημάτων. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούν απλά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τούβλα, ξύλο και χάλυβα και τα μετατρέπουν σε δομικά στοιχεία υψηλού επιπέδου, όπως τμήματα στέγης ή τοίχων και δοκάρια. Υπάρχουν επίσης προσεγγίσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες συνδυάζουν προκατασκευασμένα δομικά μέρη και φτιάχνουν ολόκληρες μονάδες, όπως έτοιμα προς εγκατάσταση λουτρά ή κουζίνες. Κομβικό ρόλο στον τομέα της προκατασκευής κατέχουν οι τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης, γνωστές και ως 3D printing.

Η προκατασκευή συχνά προτιμάται στα καινούρια έργα, διότι προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτα από όλα, μειώνει το κόστος και τον χρόνο κατασκευής, ενώ με τη χρήση της ελαχιστοποιούνται τα λάθη τοποθέτησης, αφού η συναρμολόγηση των δομικών μερών γίνεται μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο εργοστασιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, μπορούν να δημιουργηθούν κατά παραγγελία εξαρτήματα και υλικά που να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Εξάλλου, υπάρχουν εξελιγμένα συστήματα 3D printing που μπορούν να παράγουν προϊόντα μεγάλης κλίμακας, παρέχοντας μία τεράστια γκάμα επιλογών στους μηχανικούς. Βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας του κλάδου από τη χρήση της προκατασκευής, ως βασική πρόκληση έχει τεθεί η κατανόηση των μηχανικών ιδιοτήτων των νέων υλικών που παράγονται μέσω της διαδικασίας 3D printing, γεγονός που αναμένουμε να ξεπεραστεί στο προσεχές μέλλον.

Εφαρμογές AR & MR στο εργοτάξιο
Η επαυξημένη πραγματικότητα ή AR αναφέρεται σε τεχνολογίες και εμπειρίες που φέρνουν αντικείμενα που δημιουργούνται από υπολογιστή στο φυσικό περιβάλλον του χρήστη. Το AR τροφοδοτείται συνήθως από εφαρμογές για κινητές συσκευές, ακουστικά και άλλες έξυπνες συσκευές που τοποθετούν ψηφιακά αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση ενός έργου, προσθέτοντας κρίσιμες λεπτομέρειες και στοιχεία σε ένα σχέδιο κτιρίου, καθιστώντας πιο κατανοητό το project. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή τρισδιάστατων μοντέλων και για την παροχή ψηφιακών περιηγήσεων, δίνοντας στους πελάτες μια ρεαλιστική εικόνα για το πώς θα είναι ένα οικοδόμημα προτού ολοκληρωθεί. Το AR μπορεί επίσης να βελτιώσει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Ορισμένες συσκευές AR, όπως γυαλιά ή κινητές συσκευές, μπορούν να σαρώσουν QR codes που θα είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένες περιοχές ή αντικείμενα και στη συνέχεια να εμφανίσουν κάποιο κείμενο ή ακόμα και τρισδιάστατα μοντέλα, επικοινωνώντας πληροφορίες ασφάλειας ή κινδύνου.

Τέλος, με τη τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των συντελεστών ενός έργου. Αναλυτικότερα, μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία επιτρέποντας στις ομάδες να μοιράζονται τρισδιάστατες εικόνες και βίντεο με άλλα μέλη τα οποία δεν βρίσκονται στον τόπο εργασίας. Έτσι, με τον διαμοιρασμό υψηλής ποιότητας ψηφιακού υλικού μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως από τους μηχανικούς η πρόοδος της κατασκευής και να εντοπιστούν άμεσα κατασκευαστικά σφάλματα. Μία ανερχόμενη και καινοτόμο τάση αποτελεί η μικτή πραγματικότητα (MR), η οποία συνδυάζει την επαυξημένη πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα (VR), δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να βυθίζονται σε εικονικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα έχουν επίγνωση του φυσικού τους περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, το MR προσφέρει ψηφιακή αλληλεπίδραση διατηρώντας βασικά στοιχεία του φυσικού κόσμου.

Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα εικονικό μοντέλο, ενώ εξακολουθούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον πραγματικό κόσμο. Στο εργοτάξιο, η MR μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους στις εγκαταστάσεις και στις επισκευές, επιτρέποντάς τους να βλέπουν οδηγίες και στη συνέχεια να τις εφαρμόζουν έμπρακτα. Αν και ο κατασκευαστικός κλάδος είναι πίσω στην εφαρμογή τέτοιων εργαλείων σε σχέση με άλλους τομείς, όπως είναι η ιατρική, τα επόμενα έτη αναμένουμε μεγάλη στροφή προς τις καινοτόμες τεχνολογίες και τα ψηφιακά συστήματα.

Τα ψηφιακά δίδυμα στις σύγχρονες κατασκευές
Τα digital twins, που ονομάζονται επίσης δίδυμα δεδομένων, είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός αντικειμένου του πραγματικού κόσμου. Τα ψηφιακά δίδυμα έχουν πολλές εφαρμογές και χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην υγειονομική περίθαλψη και στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Στον κατασκευαστικό κλάδο, τα digital twins αποτελούν ένα ακριβές ψηφιακό αντίγραφό ενός έργου ή ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως ενός κτιρίου, ενός αυτοκινητοδρόμου ή μίας ολόκληρης πόλης. Τα δίδυμα δεδομένων δημιουργούνται με τη συλλογή και τον συνδυασμό πραγματικών πληροφοριών σχετικά με ένα κτίριο ή μία υποδομή, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως σαρωτές λέιζερ 3D, drones, αισθητήρες, κάμερες και άλλες συσκευές IoT.

Η ύπαρξη έξυπνων συσκευών που επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου και οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης δίνουν τη δυνατότητα στο ψηφιακό δίδυμο να μαθαίνει γρήγορα και να ενημερώνεται αυτόματα για αλλαγές που συμβαίνουν στο μοντέλο του πραγματικού κόσμου. Το κύριο πλεονέκτημα των digital twins στην κατασκευή είναι ότι συμβάλλουν στη βελτίωση των αναλυτικών δυνατοτήτων των μοντέλων BIM. Η ψηφιακή δίδυμη τεχνολογία προσθέτει ένα νέο επίπεδο πολυπλοκότητας στα σχέδια BIM, έτσι ώστε οι συντελεστές ενός έργου να μπορούν να απεικονίσουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση και την πρόοδο του ακινήτου, καθώς και τις συνθήκες εργασίας. Οι διαχειριστές τoυ project είναι σε θέση να εισάγουν κάθε φυσική μέτρηση σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον, να πειραματιστούν ψηφιακά και να αναλύσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, προτού κάνουν αλλαγές που θα επηρεάσουν το πραγματικό κτίριο. Με την ύπαρξη ενός κοινού ψηφιακού μοντέλου, το οποίο ενημερώνεται αυτόματα για κάθε αλλαγή στο οικοδομικό έργο, μπορεί εύκολα να υπολογιστεί το κόστος και ο χρόνος κατασκευής. Το ψηφιακό δίδυμο χρησιμοποιείται ήδη από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Γεώργιος Λάβδας, Μηχανολόγος Μηχανικός – Συστήματα Κτιριακών Αυτομοτισμών, All Experts

Ψηφιακά εργαλεία και facility management
Τα ψηφιακά εργαλεία δεν συντελούν μόνο στη βελτιστοποίηση του τρόπου σχεδιασμού και κατασκευής ενός έργου, αλλά συμβάλλουν καθοριστικά στο facility management μίας εγκατάστασης. Τόσο το ΒΙΜ όσο και τα digital twins που αναφέραμε παραπάνω, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες που καθιστούν πιο εύκολη τη συντήρηση ενός ακινήτου. Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα μπορούν να εντοπίσουν άμεσα μία βλάβη και να ενημερώσουν έγκαιρα τους ιδιοκτήτες και τους αρμόδιους μηχανικούς. Επίσης, με την ύπαρξη ψηφιακών σχεδίων μπορούν να γίνουν πιο εύκολα βελτιωτικές αλλαγές στο κέλυφος του κτιρίου, που με τις παραδοσιακές μεθόδους θα ήταν πιο κοστοβόρες και λιγότερο αποτελεσματικές. «Το Facilities Management στη σύγχρονη εποχή των πολλών δεδομένων, έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που καθιστά αναγκαία και τη χρήση τεχνολογικά αναπτυγμένων εργαλείων. Ένα από αυτά είναι το Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (Building Management System)» σημειώνει ο Γεώργιος Λάβδας, Μηχανολόγος Μηχανικός – Συστήματα Κτιριακών Αυτομοτισμών της All Experts και συμπληρώνει ότι «το σύγχρονο BMS έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει κεντρικό σημείο όλων των περιφερειακών συστημάτων ελέγχου και μέσα από μια SCADA πλατφόρμα να λειτουργεί σαν υπερκείμενο σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων ακόμα και απομακρυσμένα.

Ο χρήστης του κτιρίου ή/και η εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Facilities Management, χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτό, επιτυγχάνει να έχει, με τη βοήθεια των καταγραφών και αναφορών, έγκαιρη πρόβλεψη σφαλμάτων, πιο αποδοτική προληπτική συντήρηση, βελτιστοποιώντας το κόστος και δημιουργώντας ένα ασφαλές και παραγωγικό για τον άνθρωπο εργασιακό περιβάλλον». Κοντολογίς, η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και παρέχει νέες δυνατότητες στον κατασκευαστικό τομέα και στους μηχανικούς του κλάδου, προσφέροντάς μας καλαίσθητα και συνάμα ποιοτικά έργα, που κάνουν τη ζωής μας ευκολότερη και πιο ασφαλή. Ξεκάθαρα, τον πρώτο λόγο έχουν τα αυτοματοποιημένα ρομποτικά συστήματα και οι ψηφιακές τεχνολογίες, που τείνουν να κατακλύσουν κάθε τομέα της οικονομίας. «Η τεχνολογία ήταν πάντα κινητήριος δύναμη στη βιομηχανία της κατασκευής.

Γιώργος Τσακούμης, CEO της εταιρείας Consortis

Από τον τροχό μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, συνεχώς επανασχεδιάζει την κατασκευαστική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία των 3D εκτυπωτών έχει προχωρήσει τόσο, που η δημιουργία δομών πλήρους κλίμακας είναι πλέον εφικτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή του πρώτου γραφείου από 3D printers στο Dubai. Η τεχνολογία VR θα αρχίσει, ακόμα, να χρησιμοποιείται στην κατασκευή, κυρίως για τη δημιουργία ρεαλιστικών και δια-δραστικών μοντέλων κτιρίων που θα επιτρέπουν την περιήγηση σε κάθε φάση της κατασκευής. Τέλος, τα BIM (Building Information Models), αναμένεται να υιοθετηθούν από κάθε κατασκευαστική, τόσο στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό της κατασκευής όσο και στη μετέπειτα διαχείριση κτιρίων» αναφέρει ο Γιώργος Τσακούμης, CEO της εταιρείας Consortis, υπογραμμίζοντας την πορεία που θα ακολουθήσει ο κόσμος των κατασκευών στο άμεσο μέλλον.


Ασύρματο σύστημα παρακολούθησης πρανούς
Στα πλαίσια του έργου “Μέτρα Σταθεροποίησης Βραχωδών Πρανών Κάστρου Μονεμβασιάς”, η ΝΕΟΤΕΚ μελέτησε, προμήθευσε και επέβλεψε την εγκατάσταση δικτύου ασύρματων ρωγμομέτρων και κλινομέτρων. Οι μετρήσεις λαμβάνονται σε κεντρικό καταγραφικό τηλεμετρικό σύστημα με σκοπό την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των βραχωδών πρανών μετά τα έργα σταθεροποίησης που εκτελεί η ανάδοχος εταιρία KONTOS CONCREATE ΑΤΕ. Η ΝΕΟΤΕΚ συνδύασε ρωγμόμετρα ελαστικού τύπου, ευέλικτα, και ρωγμόμετρα τύπου εκτυλισσόμενου σύρματος με ασύρματους πομπούς για την παρακολούθηση ρωγμών καθώς και ασύρματα διαξονικά κλινόμετρα για την παρακολούθηση κλίσεων επικίνδυνων τεμαχών. Το πρωτοποριακό σύστημα ενδοδικτύωσης εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λήψη μετρήσεων και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των παραμέτρων ενδιαφέροντος. Είναι το πρώτο έργο εξ ολοκλήρου ασύρματης ευρείας παρακολούθησης πρανών στην Ελλάδα, που με επιτυχία συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής για την μέτρηση φυσικών παραμέτρων σε εξαιρετικά απαιτητικό πεδίο. Η τεχνολογία έχει εφαρμογή σε παντός είδους κατασκευές και έργα για την αποτελεσματική παρακολούθηση παραμέτρων, ασύρματα και χωρίς ανάγκη τροφοδοσίας. Η ΝΕΟΤΕΚ, με άνω των 50 ετών εμπειρία σε προμήθεια συστημάτων μέτρησης και παρακολούθησης σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, είναι σε θέση να μελετήσει και να προτείνει κατάλληλη τεχνικο-οικονομική λύση με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων του μελετητή.