Η βιομηχανία κατεργασίας αλουμινίου ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά από το 1969, ανακοίνωσε για 5η συνεχόμενη χρονιά, διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών της, στηριζόμενη για το έτος 2020 κυρίως σε διεύρυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά.

Αντίστοιχα καλή πορεία των οικονομικών μεγεθών, αναμένει η διοίκηση της εταιρείας και για το 2021, λαμβάνοντας υπόψιν τα πολύ θετικά αποτελέσματα του πρώτου οκταμήνου. Αναλυτική αναφορά θα δημοσιευτεί για τα αποτελέσματα ενιαμήνου (Ιαν – Σεπ) εντός του Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, όπως παρουσιάστηκαν στη γενική συνέλευση της εταιρείας, έχουν ως εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 13.441.458,40 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,1% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1,751 εκατ. Ευρώ.
  • Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 40,45% στα 2.391.812,89€, το οποίο αντιστοιχεί σε 17,8% επί των πωλήσεων, έναντι 16,74% το 2019. Η επίδοση αυτή οφείλεται αφενός στην αύξηση των πωλήσεων αφετέρου σε κινήσεις εξορθολογισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαδικασίας παραγωγής. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 726.656,87 ευρώ.

Η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ από την ίδρυση της έχει αναπτυχθεί σε μια δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές (κουφώματα) και βιομηχανικές εφαρμογές (ειδικό προφίλ), καθώς και στην παραγωγή βάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Παράλληλα, έχει αναδειχθεί στην Ελλάδα και διεθνώς ηγέτης στον σχεδιασμό και παραγωγή βάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, αναπτύσσοντας ελληνική τεχνογνωσία σε υδραυλικά συστήματα ηλιακού ιχνηλάτη (trαckers). Τα συστήματα της  ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ έχουν εγκατασταθεί σε δεκάδες έργα, στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις ηπείρους, σε ακραίες και απαιτητικές κλιματολογικές συνθήκες. Οι βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων της εταιρείας καλύπτουν ευρεία γκάμα αναγκών, τόσο σε οικιακές εγκαταστάσεις όσο και σε πάρκα βιομηχανικής κλίμακας.

Αν και η εταιρεία στην χρήση του 2020 δραστηριοποιήθηκε σε ένα κλάδο με έντονο ανταγωνισμό, η Διοίκηση κατάφερε με την ορθή διαχείριση να επιτύχει τους στόχους της.

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάπτυξής της, ο μέσος όρος των εργαζομένων της αυξήθηκε από 63 σε 90 άτομα, ενώ ήδη εντός του 2021 ο αριθμός των εργαζομένων έχει ξεπεράσει τους 100.

Στον τομέα του προφίλ αλουμινίου αρχιτεκτονικών εφαρμογών, η εταιρεία προχώρησε το 2020 στην εισαγωγή του νέου συρόμενου θερμομονωτικού συστήματος Energy 16 Pro, ενώ προχώρησε στην περαιτέρω εξέλιξη των παλαιότερων σειρών αρχιτεκτονικού προφίλ Energy 22, Energy 16, Energy 45 και Εuro 8000, με έμφαση την βελτίωση των συντελεστών θερμοπερατότητας στις ενεργειακές της σειρές. Στο ειδικό/βιομηχανικό προφίλ, του οποίου οι πωλήσεις παρουσιάζουν ανάλογη αυξητική πορεία, συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός της παλέτας προϊόντων, πάντα σε συνεργασία με υφιστάμενους και νέους πελάτες ικανοποιώντας τις εκάστοτε απαιτήσεις τους.

Τέλος, και στον τομέα κατασκευής βάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, σχεδιάζονται νέα συστήματα τόσο σε σταθερές όσο και σε κινούμενες βάσεις με βάση την τεχνολογία  των κινούμενων ηλιοστατών  Φ/Β πετασμάτων (trαckers).

Σημειώνεται ότι το σύνολο των προϊόντων της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ διαθέτει όλα τα απαραίτητα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας ή/και ενεργειακής απόδοσης.

Παρά την εμφάνιση της πανδημίας της Covid-19, η εταιρεία έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της σε όλα τα επίπεδα, εξασφαλίζοντας, καταρχάς και πάνω από όλα, την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της αλλά και την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του εργοστασίου της -και ως εκ τούτου της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Σε σχετική του δήλωση ο πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κώστας Κυριαζής, αναφέρθηκε στις προοπτικές της εταιρείας κατά την τρέχουσα αλλά και τις μελλοντικές χρήσεις: “Για το 2021 αλλά και για το 2022, η ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ προσβλέπει σε περαιτέρω αύξηση των οικονομικών της μεγεθών, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID 19 αλλά και της αναστάτωσης στην αγορά των πρώτων υλών και της ενέργειας. Η συνέχιση του “Eξοικονομώ – Aυτονομώ”, η τόνωση της ζήτησης για φωτοβολταϊκά συστήματα λόγω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό δείχνουν ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Ήδη μόνο για το α΄ εξάμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών της METALOYMIN παρουσιάζει αύξηση 30%, ενώ αντίστοιχα αριθμός των εργαζομένων προσεγγίζει τους 100″.

 

{Πηγή φωτογραφίας: Μεταλουμίν}