Την ώρα που η φθορά των υλικών οδηγεί εκ των πραγμάτων στην ανάγκη για επισκευές και επιδιορθώσεις, το νέο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης στο οποίο εντάσσονται μελλοντικές κατασκευές με νέα δομικά-οικοδομικά υλικά επιτάσσει εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο οικοδομικός και κατασκευαστικός κλάδος απασχολεί πλήθος εργαζομένων, οι οποίοι οφείλουν να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να ολοκληρώνουν με επαγγελματισμό τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί.

Καλούνται, δηλαδή, να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα. Να λάβουν, εν συνεχεία, πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η «περιπέτεια» της πανδημίας νομοτελειακά θα τελειώσει, την «επόμενη μέρα», ωστόσο, ανοίγεται ένα ευρύ πεδίο ευκαιριών. Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και ιδιωτικά κεφάλαια έρχονται στο επίκεντρο. Στην προσδοκώμενη αναπτυξιακή τροχιά που θέλει να εισέλθει η ελληνική οικονομία, κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσουν – και – τα μεγάλα έργα υποδομών, ενεργειακής μετάβασης και κατασκευών. Είναι έτοιμο το ανθρώπινο δυναμικό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις της εργασίας τους;

Η TÜV Hellas (TÜV Nord) πιστοποιεί ειδικότητες του κλάδου τεχνικών έργων
Η TÜV Hellas (TÜV Nord), Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης και μέλος του TÜV Nord Group, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων στη χώρα μας.

Όπως εξηγεί στο Construction η κυρία Παναγιώτα Κοσμέτου, Πολιτικός Μηχανικός, εξετάστρια και στέλεχος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσώπων του Φορέα, η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία, με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν, μέσω εξετάσεων, την ικανότητά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο.

«Στο σημερινό πλήρως ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, ο εργαζόμενος – επαγγελματίας έχει να αντεπεξέλθει στην αφενός ραγδαία εξέλιξη των υπηρεσιών και της βιομηχανίας και αφετέρου στο εξειδικευμένο πεδίο των τεχνικών και κατασκευαστικών έργων και των ευκαιριών που θα δημιουργήσουν οι εισροές του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027. Καλείται λοιπόν ο καθένας να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του μεταξύ πλήθους συναδέλφων του που δραστηριοποιούνται στον κλάδο», σημειώνει.

Πλήθος ειδικοτήτων
Ειδικότερα, ο Φορέας παρέχει πλήθος ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο των κατασκευών, των υποδομών και των δομικών επεμβάσεων. Ενδεικτικά:

 • «Τεχνικός Μόνωσης – Mονωτής»,
 • «Τεχνίτης Τοιχοποιίας»,
 • «Τεχνίτης Επιχρισμάτων»,
 • «Τεχνίτης Ελαιοχρωματισμών»,
 • «Τεχνίτης Συστημάτων Ξηράς Δόμησης & Συναφών Πυράντοχων Συστημάτων»,
 • «Τεχνίτης Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων»,
 • «Τεχνίτης Καλουπιών και Έγχυσης Σκυροδέματος»,
 • «Τεχνίτης Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος»,
 • «Τεχνίτης Ικριωμάτων»,
 • «Στέλεχος Διαχείρισης Έργου»
 • καθώς και από την πλέον πρόσφατη εκπαίδευση και πιστοποίηση στην ειδικότητα «BuildingInformation Modeling Certified Expert».

«Τα εν λόγω σχήματα απαιτούν τυπικά προσόντα εκπαίδευσης, σχετική επαγγελματική εμπειρία και τεχνική εκπαίδευση και σαφώς ποικίλλουν ανάλογα με την εκάστοτε ειδικότητα. Προϋπόθεση πιστοποίησης αποτελεί η επιτυχία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και εστιάζει σε όλες εκείνες τις δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες ενός σύγχρονου επαγγελματία», τονίζει η κυρία Κοσμέτου, αναφορικά με τις παραπάνω πιστοποιήσεις.

Όπως σημειώνει, παράλληλα, οι πιστοποιήσεις προσώπων στους ανωτέρω κλάδους αφορούν τόσο στους τεχνίτες όσο και σε εργοδηγούς και εργαζομένους σε τέτοιες επιχειρήσεις, ανάλογα με την εξειδίκευση που προσφέρεται και δύναται να επιλέξει κανείς.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Η TÜV Hellas (TÜV Nord) εφαρμόζει πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ENISO/IEC 17024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοχοι πιστοποιητικού σε διαπιστευμένο σχήμα πιστοποίησης της TÜVHellas (TÜV Nord) έχουν ευρωπαϊκή αναγνώριση. Η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία της TÜV Hellas (TÜV Nord) στην υλοποίηση έργων πιστοποίησης προσώπων, της τάξης των 40.000 ατόμων σε πάνω από 120 ειδικότητες από το 2013, εγγυάται στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή ταυτότητα μέσω της πιστοποίησής τους και του ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που αυτή τους προσφέρει στην αγορά εργασίας.

Τι εκπαιδευτικά σεμινάρια προσφέρει η TÜV Austria στον τομέα των κατασκευών και της δόμησης
Το πλαίσιο, βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών, για ένα μέλλον βιώσιμο και «πράσινο» μέλλον σχετιζόμενο με τον τομέα των κατασκευών και δόμησης συναρτήσει την κατάρτιση και τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι περιγράφουν στο Construction η κυρία Ιακωβίνα (Βιβή) Βαρδαλάχου, Head of Persons’ Certification Division, Corporate Quality Representative, και ο κύριος Στέλιος Μαργέτης, Head of Education Division.

Όπως εξηγούν, αρκετοί Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων διαθέτουν σχήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο, δίχως όμως να καλύπτουν δυστυχώς όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, γιατί η ζήτηση είναι αυτή που καθορίζει τη δημιουργία των σχημάτων αυτών. Από την πλευρά της, η TÜV Austria παρέχει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα των κατασκευών και της δόμησης.

Αναλυτικά επισημαίνουν: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να αναπτύξει ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό, ασφαλές και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές ενεργειακό σύστημα και παράλληλα να καθορίσει ένα πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, με ορίζοντα το 2030, που θεσπίζει τις φιλόδοξες δεσμεύσεις της για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030, σε σύγκριση με το 1990, αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνεται, εξοικονόμηση ενέργειας που αντιστοιχεί στο επίπεδο των φιλοδοξιών της Ένωσης και βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της Ευρώπης.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μία σειρά νομοθετημάτων, μεταξύ αυτών και η Οδηγία 2010/31/EΕ που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 2018/844/ΕΕ, ενώ αυτές ενσωματώθηκαν αντίστοιχα στην Ελληνική νομοθεσία με τους Ν. 4122/2013 και Ν. 4685/2020.

Οι νόμοι αυτοί, μαζί με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) διασφαλίζουν ότι η κτιριακή υποδομή της χώρας πρέπει να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά, μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου, προστίθεται πλέον και η μέριμνα ώστε η κατανάλωση ενέργειας του να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες.

Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία όχι μόνο των χρηστών των κτηρίων, αλλά και της ίδιας της χώρας. Όλες αυτές οι απαιτήσεις επιφέρουν μια σειρά σημαντικών αλλαγών στον οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο γιατί πλέον επιβάλλεται η δημιουργία κτιρίων που είναι αλληλοεξαρτώμενα με το περιβάλλον στο οποίο έχουν κατασκευαστεί και προσαρμόζονται, μέσα σε αυτό, χωρίς να το καταστρέφουν.

Οι ανάγκες αυτές ώθησαν τους ενδιαφερομένους να αναζητήσουν λύσεις για την εξοικονόμηση της ενέργειας και τη δημιουργία νέων οικολογικών υλικών αλλά και την επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών, μέσω της ανακύκλωσής τους.

Η αξιολόγηση των νεοαποκτηθέντων αυτών προσόντων είναι εφικτό να επιτευχθεί από αντίστοιχα σχήματα πιστοποίησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών-υποδομών διαθέτουν τεκμηριωμένα το αποδεκτό επίπεδο προσόντων.

Αρκετοί Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων διαθέτουν σχήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο, δίχως όμως να καλύπτουν δυστυχώς όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, γιατί η ζήτηση είναι αυτή που καθορίζει τη δημιουργία των σχημάτων αυτών».

Ο λόγος στην αγορα
Εκπρόσωποι φορέων πιστοποίησης μιλούν στο Construction.

Στέλιος Μαργέτης, head of education division, TÜV AUSTRIA

Ιακωβίνη Βαρδαλάχου, head of person’s certification division, TÜV AUSTRIA

Η TÜV AUSTRIA παρέχει στον τομέα των κατασκευών & της δόμησης τα παρακάτω εκπαιδευτικά σεμινάρια:

 • Δομικά Υλικά – Κτίζουμε με γνώση και ασφάλεια
  Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες πληροφορίες που αφορούν στα Δομικά Υλικά (περιγραφή, παραγωγή, χρήση), οι νομικές υποχρεώσεις για την επιλογή και τη χρήση τους, καθώς και οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις, όπως αυτοί ορίζονται.
 • Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος – 2016: Η εφαρμογή των απαιτήσεων στο έργο
  Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύεται ο Κανονισμός που προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα.
 • Επιβλέπων συνεργείου μόνωσης βάσει ελληνικών τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ & ΚΕνΑΚ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17024
  Το πρόγραμμα έχει στόχο την απόκτηση από τους καταρτιζόμενους των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών Τεχνικών Προτύπων και Κανονισμών.
 • Σκυροδέματα – Ασφαλτομίγματα – Αδρανή – Σήμανση CE – ΚΤΣ 2016: Εφαρμογή απαιτήσεων σε τεχνικά έργα και εργαστήρια
  Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών σε θέματα Ασφαλτομιγμάτων, Αδρανών Υλικών, Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Κανονισμών (R 305/2011, R 568/2014, R 574/2014, ΚΤΣ – 2016) και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων για αδρανή σκυροδέματος (ΕΝ 12620), αδρανή ασφαλτομιγμάτων (ΕΝ 13043), αδρανή έργων οδοποιϊας (ΕΝ 13242), τσιμέντο (ΕΝ 197), πρόσθετα σκυροδέματος (ΕΝ 934-2), πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας (ΕΝ 934-3), νερό (ΕΝ 1008), ασφαλτομίγματα (ΕΝ 13108), καθώς και των απαιτήσεων των νέων ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 4607 Β’/13-12-2019), υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.