Με διψήφια μείωση τζίρου έκλεισε το 2023 για τον όμιλο ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, κυρίως λόγω της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2023 κατά 18,8% σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου το 2023 διαμορφώθηκε σε 231,1 εκατ. ευρώ, από 265,3 εκατ. το 2022, μειωμένος κατά 12,9%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας έφτασε στα 271,8 εκατ. ευρώ, έναντι 314,2 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας πτώση κατά 13,5%. Επιπλέον, τα κέρδη EBITDA συρρικνώθηκαν από τα 17,8 εκατ. ευρώ στα 4,9 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά 72,5%, η οποία αντικατοπτρίζει τη μείωση κατά 11,9 εκατ. ευρώ του μικτού κέρδους.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 4,3 εκατ. ευρώ, από κέρδη 9,8 εκατ. το 2022. Σημειώνεται, ότι μέσα στο 2023 η εταιρεία προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση στις εγκαταστάσεις της Λαμίας, αναβαθμίζοντας τη γραμμή παραγωγής πάνελ που αφορά τα τρία μέρη της παραγωγικής διαδικασίας, την διπλή ταινία, τον σταθμό αφρού και τη μονάδα ψύξης. Για το 2024 και εφόσον επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες για υποχώρηση των πληθωριστικών τάσεων και της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης, η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία διατηρώντας τη λειτουργική της κερδοφορία.