Αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, η διοίκηση της οποίας εμφανίζεται αισιόδοξη και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, παρά τις αβεβαιότητες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 145,7 εκατ. ευρώ, ή 36,9% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 173 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 32,8% σε σχέση με πέρυσι., Οι αυξήσεις αυτές αποδίδονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 32,7%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16,48 εκατ. ευρώ, από 19,13 εκατ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,99 εκατ. ευρώ, από 28,29 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αλλαγής λογιστικής αντιμετώπισης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, κατά 38,6 % και 50,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 30,4 εκατ. ευρώ, έναντι 21,9 εκατ. ευρώ, ενώ της SIDMA Romania στα 21,7 εκατ. ευρώ, έναντι 14,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ανθεκτική η ζήτηση για χάλυβα
Αν και η διοίκηση της ΣΙΔΜΑ επισημαίνει τους ισχυρούς παράγοντες αβεβαιότητας, που καθιστούν δυσχερείς τις προβλέψεις, εκτιμά πως στο βασικό σενάριο των εξελίξεων η λειτουργία και τα αποτελέσματά της δεν πρόκειται να επηρεαστούν ουσιωδώς, καθώς η ζήτηση για χάλυβα δείχνει ανθεκτικότητα, ενώ η εξέλιξη των τιμών δεν φαίνεται να μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τη διαμόρφωση των περιθωρίων κέρδους. Η αύξηση των επιτοκίων, πάντως, αναμένεται να επιβαρύνει ταμειακά τόσο την εταιρεία όσο και τον όμιλο καθώς θα αυξήσει τις καταβολές τόκων.
Η εταιρεία επισημαίνει ακόμα πως η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται, τουλάχιστον προς το παρόν, υπό την θετική επενέργεια της καλής τουριστικής περιόδου, της ενίσχυσης των εισοδημάτων μέσω της δημοσιονομικής πολιτικής και της έναρξης των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων ανέρχεται στα 10 δισ. Ευρώ περίπου και οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας είναι ευοίωνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build