Έγινε γνωστός ο ανάδοχος που θα σχεδιάσει συγκρότημα κατοικιών εντός της διεθνούς έκθεσης Expo 2027. Στον διαγωνισμό κατέθεσαν αίτηση δύο κοινοπραξίες και εν τέλει η σύμβαση κατακυρώθηκε σε εκείνη των BBD Engineering doo Belgrade, ZAP doo Belgrade, SPB Biro doo Belgrade, Technosector doo Kragujevac, CMD Cons Engineering doo Belgrade, Novius doo Belgrade, Konsalp doo Belgrade και Beo potez doo Belgrade.
Η αξία της σύμβασης (με τον ΦΠΑ) προσδιορίσθηκε σε 4,4 εκατ. ευρώ περίπου. Το συγκρότημα θα αποτελείται από 9 κτίρια των 8 ορόφων με υπόγειο γκαράζ και εντός του θα βρίσκονται 1.500 διαμερίσματα, τα οποία μετά το πέρας της έκθεσης θα μετατραπούν σε κατοικίες. Σχεδιάζεται, επίσης, η ανέγερση σχολείου και νηπιαγωγείου και η κατασκευή οδών πρόσβασης και χώρων δημοσίου πρασίνου.