Η Κτιριακές Υποδομές ΑΕ και η Καμελίδης ΑΤΕ υπέγραψαν το μεταξύ τους εργολαβικό συμφωνητικό, για την υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης, ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου Serexpo «Χρήστος Μέγκλας» του Επιμελητηρίου Σερρών στο πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη. Το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 2,9 εκατομμυρίων ευρώ συν τον ΦΠΑ και η ως άνω εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχός του προσφέροντας μέση έκπτωση 15,36%. Όσο για τη διορία που έχει η ανάδοχος για να το περαιώσει, έχει οριστεί σε 365 ημερολογιακές ημέρες.

Εργασίες σε έξι κτίρια
Οι επεμβάσεις που προβλέπονται στοχεύουν σε ενεργειακή αναβάθμιση, ανακαίνιση, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική κρίση και θα γίνουν σε 6 κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη. Πρόκειται για κτίσματα ως επί το πλείστον ισόγεια, με στοιχειώδη διάκοσμο εξωτερικά με ανοίγματα που αναδεικνύουν εκλεκτικιστικές αναφορές.

Οι κατόψεις τους είναι συμμετρικές και με τυπική επαναλαμβανόμενη τυπολογία. Στόχος των έργων, είναι όχι μόνο να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κτιριακές υποδομές αλλά και να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να οδηγήσουν στην ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και στην αξιοποίησή τους με επανάχρησή τους ως πολιτιστικά/πνευματικά, συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, με επιπλέον σκοπό και την αναβάθμιση της λειτουργίας του Επιμελητηρίου Σερρών. Όλα τα προς αναβάθμιση κτίρια χρήζουν θερμομονωτική προστασία των αδιαφανών επιφανειών του κελύφους τους. Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις στο σύστημα του φωτισμού των κτιρίων και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης-ψύξης και κλιματισμού, όπως και ανακαίνιση και διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων τους.

Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω δομές:
1. Μόνιμο Εκθεσιακό Κέντρο-Συνεδριακό Κέντρο, για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων και των προϊόντων τους, που θα φιλοξενεί δωρεάν γενικές και κλαδικές εκθέσεις, σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου και οργάνωση εκδηλώσεων τοπικού, βαλκανικού και διεθνούς χαρακτήρα.

2. Θερμοκοιτίδα για Νεοφυείς Επιχειρήσεις, για τη δημιουργία και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που ενσωματώνουν τεχνολογική καινοτομία (για παράδειγμα, εφαρμογές βιοτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας) στην παραγωγική τους διαδικασία.

3. Σύγχρονο Μουσείο Στρατού και Πολεμικής Ιστορίας, ως φόρο τιμής στο παρελθόν και την ιστορία του χώρου και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας των Σερρών.

4. Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων και Γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης, για την οργανωμένη δωρεάν προβολή των Σερρών ως τουριστικό προορισμό, την τόνωση της τοπικής παραγωγής και την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.