Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ, το οποίο έχει 13 μέλη και προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Απριλίου 2024. Από τα μέλη του ΔΣ, τα πέντε είναι νέα και τα οκτώ είναι παλαιά. Πρόεδρος εξελέγη ο Ζαχαρίας Αθουσάκης. Αντιπρόεδροι, είναι οι Χριστόφορος Κωνσταντινίδης και Γαβριήλ Βαγδατλής. Χρέη Γενικού Γραμματέα εκτελεί ο Βασίλειος Θεοδωρόπουλος.

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας είναι ο Κωνσταντίνος Χούσος και Ταμίας ο Δημήτριος Τσουρέκας. Μέλη του νέου ΔΣ είναι ο, απερχόμενος πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ανδρέας Γερακάκης και οι Καλλιόπη-Λήδα Παπαγεωργίου, Δημήτριος Μανδρούκας, Δημήτριος Σμπώκος, Γεώργιος Γκικάκης, Εμμανουήλ Βράιλας και Δημήτριος Κραμποβίτης. Υπενθυμίζεται, πως οι εκλογές έλαβαν χώρα ηλεκτρονικά στις 24 Απριλίου, με συμμετοχή του 77% περίπου των ταμειακώς ενήμερων εταιρειών-μελών του ΣΑΤΕ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.