Αίτημα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της για δημιουργία logistics park στον Ασπρόπυργο στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων υπέβαλε η εταιρεία «Στριμ Αναπτύξεις Α.Ε.». Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το έργο τέθηκε από την Enterprise Greece σε διαβούλευση έως τις 4 Μαρτίου. Όπως αναφέρουν τα δημοσιευθέντα στοιχεία, η εταιρεία «Στριμ Αναπτύξεις Α.Ε.» κατέθεσε φάκελο-αίτηση για το έργο, ο τίτλος του οποίου είναι «Hull Logistics Park». Σημειώνεται ότι η εταιρεία διοικείται από τους Στέλιο Θεοδοσίου και Κωνστανίνο Μπήτρο, γνωστά στελέχη του ομίλου HIG Capital. O φορέας επιθυμεί την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του ν. 4864/2021 ως «Στρατηγική Επένδυση 1, περίπτωση αα» και αιτείται το κίνητρο της χωροθέτησης (εκπόνηση Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), του σταθερού φορολογικού συντελεστή και της ταχείας αδειοδότησης (άρθρα 7, 8§1 και 9 του ν. 4864/2021, αντίστοιχα).

Το αντικείμενο και το κόστος του έργου
Πάντοτε σύμφωνα με τα στοιχεία, το έργο έχει ως αντικείμενό του την κατασκευή και λειτουργία ενιαίας πρότυπης υπερσύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και συνδυασμένων μεταφορών, χερσαίων-θαλάσσιων-σιδηροδρομικών (tri-modal). Θα υλοποιηθεί, δε, στην περιοχή του Ασπρόπυργου στη Δυτική Αττική και είναι προϋπολογισμού 244,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, η επένδυση, κατά την περίοδο της λειτουργίας της, αναμένεται να δημιουργήσει 900 νέες θέσεις εργασίας.

Τι θα περιλαμβάνει το «Hull Logistics Park»
Η, επιφάνειας 291 στρεμμάτων, περιοχή επέμβασης βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Διυλιστηρίων, στο 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Η έκταση διαχωρίζεται από την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238 στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα). Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα, που θα κατασκευαστεί.
Στα δύο προαναφερθέντα τμήματα προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων αποθηκών εμβαδού 122.690 τ.μ., γραφείων επιφάνειας 14 χιλ. τ.μ., τεσσάρων γραφείων αποθηκών έκτασης 10,7 χιλ. τ.μ., χώρων φιλοξενίας οδηγών (1,4 χιλ. τ.μ.), εστιατορίου (χιλίων τ.μ.), 2.416 θέσεων στάθμευσης σε έκταση 60,4 χιλ. τ.μ. και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις οροφές των αποθηκών συνολικής ισχύος 175.200 Mwh.

Επίσης, η έκταση έχει μέτωπο στον κόλπο της Ελευσίνας, όπου θα κατασκευαστεί προβλήτας πρόσδεσης πλοίων με τα αντίστοιχα λιμενικά έργα και τις απαραίτητες υποδομές για την φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων μέσω θαλάσσης. Ακόμη, η έκταση συνορεύει στα βόρεια με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο (σ.σ. τη σιδηροδρομική γραμμή Θριάσιο-Νέο Ικόνιο), μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η άμεση μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε χώρες της Ευρώπης. Κατά τους επενδυτές, ο συνδυασμός αυτός, που δίνει στο προτεινόμενο έργο τη δυνατότητα να ενώσει και να εκμεταλλευτεί τα τρία βασικά δίκτυα μεταφορών και περαιτέρω με το αεροδρόμιο, καθιστά εφικτή τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας για τις εταιρείες που θα εδράσουν σε αυτό, καθώς και περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση εκπομπών CO2, ηχορύπανσης, κατανάλωσης μη-ΑΠΕ, κλπ).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build