Τον περασμένο Φεβρουάριο η Mytilineos ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής προηγμένων μεταλλικών κατασκευών στον Βόλο, με στόχο τη διεύρυνση της γκάμας των παραγόμενων προϊόντων και την εκμετάλλευση όλων των πιθανών συνεργειών με την υπάρχουσα μονάδα της στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τώρα, λοιπόν, η εταιρεία αιτήθηκε στην Enterprise Greece την ένταξη της παραπάνω επένδυσής της στις διατάξεις του ν. 4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», καθώς και τη λήψη των κινήτρων της φορολογικής απαλλαγής, της ταχείας αδειοδότησης και των κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων. Το αίτημα έχει τεθεί προς διαβούλευση για το χρονικό διάστημα των δέκα ημερών. Το συνολικό ύψος της προτεινόμενης επένδυσης έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 46 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αυτή θα δημιουργήσει τουλάχιστον 250 νέες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Το πλάνο της εταιρείας
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά, αφ’ ενός, σε νέες κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία θα υλοποιηθούν στις υφιστάμενες, επιφάνειας 80.000 τετραγωνικών μέτρων, εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Νέα Ιωνία Βόλου και, αφ’ ετέρου, σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ειδικών μεταλλικών κατασκευών, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες θα δημιουργηθούν σε γήπεδο 32 στρεμμάτων που αγόρασε η εταιρεία για αυτόν τον σκοπό στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων δυτικά του υφιστάμενου εργοστασίου της. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει κυρίως συναρμολόγηση, συγκόλληση, ποιοτικό έλεγχο και μηχανουργική κατεργασία των ειδικών μεταλλικών διατάξεων. Με την επένδυση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση στη ζήτηση των εν λόγω προϊόντων, η εταιρεία στοχεύει να διπλασιάσει την υπάρχουσα κατασκευαστική δυναμικότητά της, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες θέσεις εργασίας. Ας σημειωθεί, τέλος, πως στην αναφορά της Enterprise Greece αναφέρεται, πως ο αντίκτυπος σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο της επένδυσης θα είναι σημαντικός για την τοπική οικονομία και κοινωνία, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της χώρας συνολικά.