Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κλαδικής Μελέτης της ICAP CRIF «Τουριστικοί Λιμένες», ανοδικά κινήθηκαν τα έσοδα από τα τέλη ελλιμενισμού 26 μαρίνων της χώρας κατά την περίοδο 2013 – 2019, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6%. Αναφορικά, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στη χώρα είναι καταγεγραμμένοι 154 χωροθετημένοι λιμένες και ειδικότερα 59 τουριστικοί λιμένες – μαρίνες, 62 καταφύγια τουριστικών σκαφών, 22 αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών και 11 ξενοδοχειακοί λιμένες. Σήμερα, σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται σε λειτουργία 27 τουριστικοί λιμένες – μαρίνες συνολικής δυναμικότητας περίπου 8.600 θέσεων ελλιμενισμού, με τις περισσότερες θέσεις να βρίσκονται στον Νομό Αττικής.

Υποχώρηση των εσόδων των τουριστικών λιμένων κατά 11% για το 2020 σε σχέση με το 2019
Σύμφωνα με την έρευνα, παρόλο που παρατηρείται ανοδική πορεία του μεγέθους της αγοράς της χώρας, η κατάρρευση του παγκόσμιου τουρισμού ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19 το 2020, είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των εσόδων των τουριστικών λιμένων της Ελλάδας σε ποσοστό της τάξης του 11% σε σχέση με το 2019. Η ραγδαία υποχώρηση της αγοράς των ναυλώσεων επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (yachting) σε ποσοστό άνω του 70% το 2020, είχε ως αποτέλεσμα να περιορισθεί σημαντικά ο αριθμός των διερχόμενων σκαφών από τις μαρίνες της χώρας. Αναφορικά με τη διάρθρωση της αξίας της αγοράς για το 2020, καθώς οι περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού βρίσκονται στην Αττική, το 62% περίπου της συνολικής αγοράς προήλθε από τις μαρίνες της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας.
Όσον αφορά στις προβλέψεις για τον κλάδο το 2022, αναμένεται περαιτέρω άνοδος της αγοράς των τουριστικών λιμένων κατά 25%, ως αποτέλεσμα της σημαντικότατης αύξησης του τουρισμού και κατ’ επέκταση και της αγοράς του yachting.

Ελλάδα 2.0: 130 εκατ. ευρώ για έργα σε τουριστικούς λιμένες
Σημειώνεται ότι στο σχεδιασμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων της χώρας περιλαμβάνεται και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με το οποίο μέχρι σήμερα γίνεται η χωροθέτηση, η αδειοδότηση και η παραχώρηση προς χρήση των τουριστικών λιμένων, ενώ αλλάζει ολόκληρο και το μοντέλο διαχείρισης αυτών. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης (μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0») καθώς προβλέπεται να διατεθεί το ποσό των 130 εκατ. ευρώ για έργα σε τουριστικούς λιμένες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build