Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών προκήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά στην αγορά ενός υφιστάμενου αυτοτελούς κτιρίου ή τμήματος κτιρίου ή εναλλακτικά περισσότερων του ενός υφιστάμενων γειτνιαζόντων κτιρίων, έτσι ώστε να προκύψει ενιαία κτιριακή υποδομή συνολικής μεικτής επιφάνειας κύριων 2.100 έως 3.250 τ.μ. και βοηθητικών χώρων από 300 έως 1.150 τ.μ., κατάλληλη για τις στεγαστικές ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχές των δήμων: Αθηναίων, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Δάφνης-Υμηττού, Βύρωνα, Καισαριανής, Ζωγράφου, Παπάγου-Χολαργού, Γαλατσίου, Φιλοθέης-Ψυχικού ή Νέας Ιωνίας. Επιπλέον, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τους σταθμούς των γραμμών 1, 2, 3 και της υπό κατασκευής γραμμής 4 του Μετρό.

Το προσφερόμενο κτίριο θα πρέπει επίσης να ακολουθεί ή να μπορεί να αναβαθμιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις ενεργειακές προδιαγραφές του ΚΕνΑΚ, ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου, ενώ θα πρέπει να προτείνει σύγχρονες αντιλήψεις οργάνωσης και λειτουργίας γραφειακών εργασιακών χώρων, όπου καλλιεργείται η δημιουργικότητα, προωθούνται η ομαδική εργασία, η συνέργεια, ο πειραματισμός, η έρευνα και διασφαλίζεται η ευελιξία.

Ως προς τη χρήση του προσφερόμενου ακινήτου, θα πρέπει οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης να επιτρέπουν τη χωροθέτηση του ΕΚΚΕ και να έχει επιτρεπτή επιφάνεια δόμησης σύμφωνα με τους ισχύοντες πολεοδομικούς όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση των ελάχιστα απαιτούμενων χώρων που προβλέπονται. Ο συνολικός προϋπολογισμός αγοράς έχει ανώτατο όριο το ποσό 5.333.000 ευρώ (με ΦΠΑ, όπου συντρέχει περίπτωση επιβολής του). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 1η Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ενώ ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) ορίζεται η 2α Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.