Η Schneider Electric, ο ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης της  ενέργειας και του αυτοματισμού, καλωσορίζει το σχέδιο REPowerEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 18 Μαΐου 2022, και παρουσιάζει το white paper “REPowerEU: Empowering energy consumers for a more sustainable and resilient Europe (REPowerEU: Ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές ενέργειας για μια πιο βιώσιμη και πιο ανθεκτική Ευρώπη)” που περιγράφει ένα σχέδιο δράσης 10 βημάτων για την ψηφιακή και ηλεκτρική   μετάβαση της Ευρώπης έως το 2027.

«Το σχέδιο REPowerEU παρουσιάζει ισχυρές προτάσεις για τη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού εφοδιασμού φυσικού αερίου, την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην επένδυση σε έξυπνες και αποκεντρωμένες ενεργειακές λύσεις ικανές να επιτύχουν διαρθρωτικές αλλαγές πολύ πριν από το 2027. Ένας νέος ηλεκτρικός κόσμος αναδύεται. Είναι πιο ψηφιακός και καθοδηγείται από τους καταναλωτές ενέργειας. Στη Schneider, το ονομάζουμε Electricity 4.0. Με αυτόν τον μετασχηματισμό, παρουσιάζουμε 10 συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί να αναλάβει η ΕΕ τόσο για άμεσες αποδόσεις όσο και για μακροπρόθεσμα οφέλη», δήλωσε ο Philippe Delorme, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στη Schneider Electric.

Τα ταχύτερα πλεονεκτήματα θα φανούν με την ψηφιοποίηση της αποδοτικότητας, τόσο στα κτίρια (με παρακολούθηση και ελέγχους – Δράση 1) και στη βιομηχανία (με συστήματα διαχείρισης ενέργειας – Δράση 2). Η ανακαίνιση των κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοικίες έτσι ώστε να ενσωματώσουν ψηφιακά ενισχυμένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί την αυτονόητη λύση λόγω της βραχυπρόθεσμης απόδοσης της επένδυσης.

Η ψηφιοποίηση δραστηριοποιεί τον εξηλεκτρισμό, ιδιαίτερα σε θέματα θέρμανσης των κτιρίων (με συνδεδεμένες αντλίες θερμότητας – Δράση 3) και στις βιομηχανικές διαδικασίες (Δράση 4). Οι σημερινές τεχνολογίες θα μπορούσαν να ηλεκτροδοτήσουν το 90% και το 78% της θέρμανσης σε αυτούς τους τομείς, αντίστοιχα. Τo υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για εφαρμογές πράσινου υδρογόνου και βιοαέριου (Δράση 5).

Πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκέντρωση της ενέργειας, με αυτοκατανάλωση από χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ οροφής (Δράση 6), ευελιξία από την πλευρά της ζήτησης (Δράση 7), αξιοποίηση microgrids (Δράση 8) και έξυπνη φόρτιση EV (Δράση 9). Το σχέδιο REPowerEU περιέχει πολύ θετικές προτάσεις για ορισμένα από αυτά τα ζητήματα και θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ υψηλότερη προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτό θα απαιτήσει σε μεγάλο βαθμό φιλόδοξα ρυθμιστικά κίνητρα, όπως η επιβολή μείωσης κατά 10% της μέγιστης κατανάλωσης ενέργειας και η υποχρεωτική πρόσβαση φόρτισης για EV της τάξεως του 20% σε μεγάλους χώρους στάθμευσης.

Τέλος, η καλύτερη στρατηγική δεν είναι να τροποποιήσουμε τακτικές για να επανορθώσουμε λάθη του παρελθόντος, αλλά να ‘χτίσουμε’ από το μηδέν, με ψηφιακά εργαλεία που θα υποδείξουν τον τρόπο για τον σχεδιασμό νέων κτιρίων (Δράση 10). Το μοντέλο δομικών πληροφοριών (Building information modeling) μειώνει το ποσοστό σφάλματος περισσότερο από 60%, καθιστώντας παράλληλα το κτίριο πιο βιώσιμο και πιο ενεργειακά αποδοτικό μόλις χρησιμοποιηθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο white paper.