Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα για το νησί της Σαλαμίνας αναμένεται να γίνει προσεχώς, με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα σε Δήμο Σαλαμίνας, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας και Enterprise Greece για την αξιοποίηση του λιμένα Βουρκαρίου με την κατασκευή μίας σύγχρονης μαρίνας σκαφών. Σε συνεδρίασή του στις 30 Αυγούστου, το δημοτικό συμβούλιο Σαλαμίνας άναψε το πράσινο φως για την υπογραφή του μνημονίου.

Τι προβλέπει το μνημόνιο
Σύμφωνα με το κείμενο του μνημονίου, βασικός σκοπός της συνεργασίας είναι η κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία μαρίνας στη περιοχή Βουρκαρίου και η προώθηση ολοκλήρωσης υποστηρικτικών μελετών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Μελέτη Χωροθέτησης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτη Λιμενικών Έργων, Μελέτη Χερσαίων Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτονική Μελέτη).
Το επενδυτικό σχέδιο θα περιλαμβάνει περιγραφή του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας της επένδυσης, των ειδικότερων χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων του γεωτεμαχίου επέμβασης και του όμορου θαλάσσιου χώρου, χρηματοοικονομικό μοντέλο που θα τεκμηριώνει την βιωσιμότητα και κερδοφορία του έργου, εκτιμώμενο προϋπολογισμό, ενδεικτικούς τρόπους παραχώρησης προς την επενδυτική κοινότητα, καθώς και κλαδική μελέτη.

Επιπλέον, αντικείμενο της συνεργασίας αποτελούν και: η επίλυση τυχόν βασικών αδειοδοτικών θεμάτων της επένδυσης προ της εισαγωγής του έργου στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, η υποβολή του φακέλου στη Διυπουργική Επιτροπή προς ένταξη στις διαδικασίες του ν.4864/2021, η υποβοήθηση του Δήμου Σαλαμίνας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στην κατάρτιση των διαγωνιστικών φύλλων του πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώρησης του έργου, καθώς και στη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, η προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηματιών για την ανάληψη κατασκευής και λειτουργίας του έργου και η αδειοδοτική ωρίμανση έως και την έκδοση του ανάλογου Προεδρικού Διατάγματος χωροθέτησης (σε περίπτωση που είναι αναγκαίο), καθώς και της ανάλογης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Το κόστος επίτευξης του αμοιβαίου σκοπού εκτιμάται προκαταρκτικά στο ποσό των 35.000 πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων η Enterprise Greece θα επωμιστεί αναλογικά έως 25.000 ευρώ και ο δήμος Σαλαμίνας μέχρι 10.000 ευρώ. Το μνημόνιο συνεργασίας και οι βάσει αυτού δράσεις προβλέπεται ότι θα διαρκέσουν από την ημερομηνία υπογραφής του και για τρία χρόνια, με δυνατότητα παράτασης αν δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως το προβλεπόμενο αντικείμενο.

Ξεκίνησε τον Απρίλιο η μελέτη
Να αναφερθεί, πως τον περασμένο Απρίλιο ο δήμος Σαλαμίνας γνωστοποίησε την έναρξη των εργασιών της μελέτης αναβάθμισης-επέκτασης-εκσυγχρονισμού του λιμένα, που ήταν το πρώτο βήμα για να γίνει το έργο. Τη μελέτη, που έχει κόστος 197.000 ευρώ (το οποίο καλύπτεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μέσω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), υλοποιεί η ένωση των εταιρειών Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ και Άλκων Μελετητική ΕΠΕ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build