Η SABO S.A. ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα project για τον Όμιλο Wienerberger, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς δομικών υλικών με περισσότερα από 200 εργοστάσια παγκοσμίως. Το project αφορούσε τις εσωτερικές δοκιμές εφαρμογής λύσεων αυτοματισμού. Ειδικότερα, οι ενέργειες αυτοματισμού υλοποιήθηκαν προσωρινά στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της SABO, στο πλαίσιο των οποίων οι ομάδες μηχανικών των δύο εταιρειών πραγματοποίησαν ενδελεχείς δοκιμές προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών. Η εταιρία σχεδίασε, ειδικά για τις ανάγκες της Wienerberger, μηχανήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης ξηρών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούν ρομποτικά συστήματα και ιμάντες μεταφορείς. Ταυτόχρονα, τα νέα μηχανήματα σε συνδυασμό με την εγκατάσταση εξελιγμένων σερβομοτέρ παρέχουν απόλυτη ευελιξία στα patterns τοποθέτησης τούβλων, εργοστασιακή λειτουργία με πράσινο αποτύπωμα και χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, απαιτούν ελάχιστη μηχανική συντήρηση και προσφέρουν εργονομικό σχεδιασμό στο χειρισμό.