«Πιστεύουμε ότι τα κτίρια, όπως οι άνθρωποι, είναι ζωντανοί οργανισμοί και έχουν αισθήσεις. Με τις νέες τεχνολογίες, τα κτίρια βλέπουν, ακούν, ‘’αντιλαμβάνονται’’ ερεθίσματα, καταναλώνουν και εκπέμπουν ενέργεια και ρύπους με τρόπους που προσομοιάζουν στις ανθρώπινες αισθήσεις», ανέφερε ο Σωκράτης Ζαχάρωφ, Business Development Manager στη SenseOne, εταιρεία του Ομίλου Space Hellas και χορηγός του συνεδρίου Energy Efficiency in Buildings της Boussias Events.

Τάξη στο χάος δεδομένων
Υπάρχει όμως το πρόβλημα του Big Data Chaos. Όλες οι σύγχρονες συσκευές που απαρτίζουν ένα κτίριο μάς βομβαρδίζουν με δεδομένα. Το χάος αυτό δημιουργείται, επειδή δεν υπάρχει μια κεντρικοποιημένη πληροφόρηση, ή απουσιάζουν δείκτες παρακολούθησης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζει η SenseOne με την cloud πλατφόρμα της και τη λύση EnergySense, βελτιστοποιώντας την ακρίβεια των πληροφοριών που μας δίνουν τα κτίρια με τις αισθήσεις τους, τόνισε ο κ. Ζαχάρωφ.

Η SenseOne IoT Platform συγκεντρώνει την κεντρικοποιημένη πληροφόρηση από τα data του κτιρίου, συμβάλλοντας στο Big Data Management και, με αυτοματοποιημένες και οπτικοποιημένες γραφικές παραστάσεις, μας δίνει την κρίσιμη πληροφορία και τους διάφορους δείκτες αποδοτικότητας. Στην πλατφόρμα της SenseOne κάνουμε Μέτρηση, Ανάλυση, Σύγκριση, Εκτίμηση, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία βελτιώνει την πλατφόρμα καθώς βλέπουμε την ποιότητα της πληροφόρησης που παίρνουμε, ενώ δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης ενεργειακού κόστους και ενεργειακής κατανάλωσης. Η ψηφιακή πλατφόρμα, φιλική στον χρήστη, δίνει πρόσβαση από παντού, αυτοματοποιημένα reports εξοικονομώντας εργατοώρες, δείκτες ακριβείας για την απόδοση που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ESG στρατηγικής και προσαρμογή στα ISO, ειδοποιήσεις όταν το κτίριο ξεπερνά τα ορισμένα όρια κατανάλωσης, αποτυπώνει τα κέντρα κόστους, είναι επεκτάσιμη σε κάθε είδους συσκευή που συγκεντρώνει data, ενώ έχει χαμηλό κόστος εφαρμογής.

Τρία case studies που εφάρμοσαν τη λύση
Η πρώτη περίπτωση, όπως ανέφερε ο κ. Ζαχάρωφ, είναι της Adnoc από το Αμπού Ντάμπι. Το κτίριο για τα κεντρικά της γραφεία είναι σαν μια πόλη με χιλιάδες ετερογενή σημεία και συσκευές. Οι λύσεις της SenseOne εξασφάλισαν την ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου και βελτιστοποίησαν την ενεργειακή του συμπεριφορά. Ακόμη, η Τράπεζα Πειραιώς εμπιστεύτηκε τη λύση της SenseOne για την ενεργειακή παρακολούθηση των 350 καταστημάτων της. Έτσι εξασφαλίστηκε ενεργειακή απόδοση 6,1% σε όλα τα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας και επιτεύχθηκε ελαχιστοποίηση 66% του ανθρώπινου φόρτου. Ένα ακόμη ενδεικτικό project-ορόσημο είναι η συνεργασία με την Helleniq Energy, που ήθελε να υιοθετήσει το ISO50001. Εμπιστεύτηκε, λοιπόν, την ενεργειακή παρακολούθηση των 150 πρατηρίων, 20 αποθηκών και των κεντρικών γραφείων της στη SenseOne, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν ενεργειακά και να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων τους.