Στη διάρκεια webinar με τίτλο «Συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας», το οποίο διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), ο Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, μέλος ΤΕΕ και Υπεύθυνος του Τμήματος Κατασβέσεων της Ζαριφόπουλος ΑΕ, Στυλιανός Στάθης, αναφέρθηκε στο ζήτημα του Room Integrity Test. Πρόκειται, όπως περιέγραψε, για τη δοκιμή στεγανότητας και ακεραιότητας του χώρου, με σκοπό την ορθή λειτουργία ενός συστήματος ολικής κατάκλισης, ήτοι ενός συστήματος κατάσβεσης της φωτιάς με αδρανή αέρια που επιτυγχάνεται μέσω επίτευξης ενός συγκεκριμένου ποσοστού συγκέντρωσης των αερίων στον χώρο.

Η σημασία των ελέγχων
«Μελέτες αναφέρουν, όμως, ότι το 59% των συστημάτων ολικής κατάκλισης αποτυγχάνει, κυρίως λόγω διαρροών», τόνισε αρχικά ο κ. Στάθης και τόνισε, έπειτα, τη μεγάλη σημασία των ελέγχων των χώρων όπου έχουν εγκατασταθεί συστήματα ολικής κατάκλισης με αέρια, όπως, λ.χ., server rooms, εργαστήρια, μουσεία, κλπ. «Είμαστε, ούτως ή άλλως, υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να κάνουμε αυτούς τους ελέγχους, πρώτα όταν παραδίδουμε το σύστημα κατάσβεσης και έπειτα μία φορά τον χρόνο, ώστε να διαπιστώνουμε εάν οι χώροι έχουν υποστεί αλλαγές στα δομικά τους στοιχεία, αν έχουν δημιουργηθεί οπές, κλπ, οπότε θα πρέπει να ελεγχθούν και πάλι», επεσήμανε.

Και πρόσθεσε: «Εάν δεν γίνουν οι έλεγχοι και υπάρχουν ανοίγματα στον χώρο, θα μειωθεί η συγκέντρωση της κατασβεστικής ουσίας και έτσι υπάρχει περίπτωση αναζωπύρωσης της φωτιάς. Ακόμη, εάν δεν ελέγξουμε την ακεραιότητα του χώρου και λόγω των υπερπιέσεων που θα δημιουργηθούν σε αυτόν κατά την εκτόνωση των αερίων, υπάρχει περίπτωση να διαταραχθεί η δομική του ακεραιότητα και έτσι πάλι θα διαφύγει η κατασβεστική ουσία και υπάρχει περίπτωση αναζωπυρωθεί η φωτιά».

«Το 85% των αερίων στον χώρο για τουλάχιστον 10 λεπτά»
Ύστερα, ο κ. Στάθης διευκρίνισε πως τα αέρια που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ολικής κατάκλισης είναι βαρύτερα του αέρα, οπότε τείνουν να καθίσουν προς τα κάτω. «Ο στόχος, σύμφωνα και με τη νομοθεσία», εξήγησε, «είναι να διατηρηθεί το 85% της συγκέντρωσης των αερίων στον χώρο για τουλάχιστον δέκα λεπτά. Οπότε, εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο πως ο χρόνος διατήρησης του αερίου είναι τουλάχιστον δέκα λεπτά, το τεστ είναι επιτυχημένο – αν είναι λιγότερα, θα πρέπει να ερευνήσουμε πού είναι οι οπές διαφυγής ώστε να τις κλείσουμε και να επαναλάβουμε το τεστ».

Όσον αφορά στα τεστ ακεραιότητας του χώρου, «εάν οι μετρήσεις δεν είναι σωστές θα πρέπει να βελτιώσουμε τα αδύναμα δομικά στοιχεία του. Αν δεν είναι εφικτό αυτό, να χρησιμοποιήσουμε διαφράγματα υπερπίεσης και υποπίεσης», υπογράμμισε ο κ. Στάθης. Τέλος, ο κ. Στάθης υπογράμμισε: «Οφείλουμε, πριν κάνουμε τους ελέγχους και μεταξύ άλλων, να σφραγίσουμε τις όποιες οπές, να προσαρμόσουμε τον εξοπλισμό σωστά και να διαπιστώσουμε τον όγκο και το ύψος του χώρου όπως και τη θερμοκρασία του».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build