Ανοικτός διαγωνισμός προκηρύχθηκε, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει εργασίες για τη βελτίωση του οδικού τμήματος Ιαλυσός-αεροδρόμιο στη Ρόδο, ώστε να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης των πεζών και οχημάτων. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και επεμβάσεις ασφαλτόστρωσης στο σύνολό του, καθώς και κατασκευή νέου κυκλικού κόμβου «Κρεμαστής» (Επ. ο. 81Α2-Ε. ο. 95) και νέου δικτύου ομβρίων. Στο ποσό των 8,6 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ) ανέρχεται το κόστος των παρεμβάσεων, ενώ η προθεσμία για την υλοποίησή τους ορίστηκε σε δύο χρόνια (24 μήνες) από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Τέλος, τη Δευτέρα 10/06/2024 και ώρα 13:00 έχει οριστεί να εκπνεύσει η διορία για κατάθεση των προσφορών.

Οι εργασίες που προβλέπονται
Το μήκος του υπόψη τμήματος είναι περίπου 10 χιλόμετρα, με την αρχή του να ορίζεται στην περιοχή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου του αεροδρομίου και το τέλος του στον ισόπεδο κόμβο της οδού Ιαλυσού και Ηλιαδών. Η οδός αποτελείται από ενιαίο οδόστρωμα με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και έχει συνολικό πλάτος 7,50 έως 8 μ. Ειδικότερα, τα έργα που πρόκειται να γίνουν είναι τα εξής:
• Εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης στο σύνολο του έργου
• Κατασκευή νέου κυκλικού κόμβου «Κρεμαστής» (Επ. ο. 81Α2-Ε. ο. 95)
• Κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων
• Κατασκευή νέων πεζοδρομίων, ανακατασκευή και συντήρηση-επισκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων (πλακοστρώσεις, κρασπεδώσεις, κλπ) στις απαιτούμενες θέσεις
• Διαμόρφωση όδευσης τυφλών με ειδικές πλάκες και ραμπών ΑΜΕΑ για τη βελτίωση προσβασιμότητας των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα
• Μετατόπιση εμποδίων (πινακίδες σήμανσης, ιστών οδοφωτισμού, κλπ) για τη δημιουργία ελεύθερης όδευσης πεζών από εμπόδια
• Αποκατάσταση φρεατίων
• Τα απαραίτητα υδραυλικά έργα των παραπάνω εργασιών
• Νέα χωροθέτηση πεζοδιαβάσεων και μέτρων βελτίωσης υφιστάμενων
• Βελτίωση στάσεων λεωφορείων