Η έννοια της βιωσιμότητας (sustainability) αναμφίβολα έχει κατακλύσει την καθημερινότητα όλων. Όπως και άλλες σημαντικές έννοιες και ιδέες, όμως, επιδέχεται πολλών ερμηνειών. Υπάρχουν σχεδόν τόσοι ορισμοί όσοι και ενδιαφερόμενοι για τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Αριθμοί, στόχοι, όρια
Τα παγκόσμια στατιστικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι το δομημένο περιβάλλον «ευθύνεται» για το 40% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Ο κλάδος της αρχιτεκτονικής έχει πρωτοπορήσει στην υιοθέτηση στρατηγικών, πρακτικών και λύσεων που θα βοηθήσουν στην επανόρθωση του αποτυπώματος της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, βρίσκοντας και δημιουργώντας πιο «πράσινους» τρόπους δόμησης και αναβάθμισης των built assets, με κτίρια «πράσινα», παθητικά, ενεργειακά αυτόνομα, μηδενικών εκπομπών, κ.ά., μείωση της χρήσης επιβλαβών υλικών, αντικατάστασή τους με «πράσινα» υλικά, reuse και recycle πρακτικές και στρατηγικές.

Τι είναι η Regenerative Architecture
Η έννοια του «regeneration» στην επιστήμη της βιολογίας υποδηλώνει την, συχνά εγγενή, ιδιότητα οργανισμών και οικοσυστημάτων να ανανεώνονται, να αποκαθίστανται και να αναπτύσσουν στοιχεία που «απαντούν» στις νέες συνθήκες και διακυμάνσεις του περιβάλλοντός τους. Προσαρμοζόμενη στις αρχές του δομημένου κόσμου, η αρχιτεκτονική μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση και τον περιορισμό των επιπτώσεων και στην ανάσχεση και αποκατάσταση των επιπτώσεων αυτών. Η regenerative architecture «συνομιλεί» με τον φυσικό κόσμο και «εμπλέκει» προαναφερθείσες διαδικασίες και ιδιότητες ως εγγενείς αρχές του σχεδιασμού και της παραγωγής κτισμάτων που μπαίνουν αρμονικά ως στοιχεία του οικοσυστήματος στα οποία εντάσσονται.

Απαιτήσεις και προκλήσεις
Η υπέρβαση του μέχρι σήμερα συμβατικού τρόπου προσέγγισης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι ίσως το μέγιστο των στοιχημάτων. Τα κτίρια που «παράγει» η regenerative architecture σχεδιάζονται και λειτουργούν ως αρωγός της αποκατάστασης του οικολογικού αποτυπώματος αυτών. Παράγει έτσι, ολιστικά, ένα πιο ανθεκτικό περιβάλλον (φυσικό και δομημένο) ενάντια στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός γίνεται μια συνέχεια του τόπου, του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων και των στοιχείων των οικοσυστημάτων. Τα κτίρια γίνονται συστήματα παραγωγής βασικών πόρων, για το περιβάλλον και τους ανθρώπους που διαβιούν σε αυτά. Στο Architecture & Interiors Summit @ Costa Navarino, πρωτοπόροι δημιουργοί συζητούν στο πάνελ διαλόγου με θέμα «Regenerative Architecture-Architectural Design Beyond Sustainability».
Συνομιλούν, η Μαργαρίτα Κυανίδου-Ιδρύτρια ONUS Architecture Studio & Creative Director ARISTIDES DALLAS ARCHITECTS, ο Πιέρος Πιερής-Architect & Partner, PIERIS ARCHITECTS και η Χρύσα Σταματοπούλου-Senior Architect, GRIMSHAW. Γίνετε μέρος της συζήτησης και της νέας εποχής! Μάθετε περισσότερα εδώ.