• Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2022 ανήλθε σε €9,8 εκατ., αύξηση 31,6%, σε σύγκριση με τη χρήση 2021.
  • Σημαντική ενίσχυση της Λειτουργικής Κερδοφορίας για τη χρήση 2022, με EBITDA στα €6,6 εκατ., έναντι €4,9 εκατ. στη χρήση 2021 και περιθώριο EBITDA 67,4% έναντι 66,9%.
  • Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2022 ύψους €4,8 εκατ. έναντι €3,2 εκατ. στη χρήση 2021
  • Κέρδη προ φόρων ύψους €3,1 εκατ., έναντι €1,3 το 2021
  • Μείωση Καθαρού Δανεισμού: 12.2022 διαμορφώθηκε σε €20,0 εκατ. έναντι €23,1 εκατ. στις 31.12.2021
  • Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2022 σε €10,5 εκατ.
  • Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA) διαμορφώθηκε σε 3,0x από 4,6x την 31.12.2021
  • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €4,7 εκ. για τη χρήση 2022

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της REDS, σχολίασε σχετικά με  τα αποτελέσματα : «Το 2022 αποτέλεσε ορόσημο καθώς παρά τις προκλήσεις είδαμε την επιχειρησιακή μας στρατηγική να αποδίδει για ακόμη μια χρονιά θετικά και να συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία που είχαμε χαράξει ήδη από το 2021.

Βασικά σημεία της νέας αυτής πορείας καταγράφονται στα λειτουργικά της κέρδη τα οποία σημείωσαν αύξηση 51,9% αλλά και στα κέρδη προ φόρων τα οποία αυξήθηκαν κατά 138,0% σε σχέση με το 2021. Παράλληλα, τα Έσοδα σημείωσαν αύξηση 31,6% ενώ το EBITDA 32,7% σε σχέση με το 2021. Με περαιτέρω μείωση του δανεισμού αλλά και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, η Διοίκηση της REDS συνεχίζει την ανταγωνιστική της πορεία και ισχυροποιεί της θέση της στον κλάδο,  επενδύοντας σε σύγχρονα αναπτυξιακά έργα που ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις της αγοράς.  Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η πρόσφατη απόκτηση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, που αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της δέσμευσής μας για καινοτόμες και βιώσιμες επενδύσεις.

Με τα έργα-ναυαρχίδες της εταιρείας να βρίσκονται σε διαφορετική φάση ωρίμανσης, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ευκαιρίες, συνεργασίες και πιθανές νέες επενδύσεις, επικεντρωνόμενοι  ωστόσο, στην παρούσα φάση, στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των έργων που έχουμε στο ενεργητικό μας, δημιουργώντας αναπτύξεις που αποδίδουν στους επενδυτές και τους μετόχους, αλλά και στην ίδια την κοινωνία».