Συνολικό διάστημα 35 εργάσιμων ημερών απαιτείται για να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσης από τα συναρμόδια υπουργεία Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, που θα ανοίξουν τον δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών από πλευράς Reds για την έκδοση των οικοδομικών αδειών στη μαρίνα Αλίμου. Kύρια προτεραιότητα αποτελεί για τη Reds η υλοποίηση του έργου που αφορά στην μαρίνα Αλίμου, όπου εκκρεμεί να περάσει από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Τουρισμού η απόφαση που ορίζει τις χρήσεις Προεδρικού Διατάγματος, κάτι που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως και το τέλος του μήνα που διανύουμε. Στη συνέχεια επίκειται η έγκριση των χρήσεων από τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Κατόπιν η έκδοση των οικοδομικών αδειών απαιτεί περίπου 4 έως 5 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι η εισηγμένη κινείται οριακά πλέον με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο ορίζει την έναρξη των εργασιών την 1η Απριλίου του 2023.

Cambas Project: Σε εκκρεμότητα η κατάρτιση του master plan και ο καθορισμός των χρήσεων – Προκρίνεται η χρήση εγκαταστάσεων γραφείων
Σε ό,τι αφορά την επένδυση στo Cambas Project εκκρεμεί η κατάρτιση του master plan, το οποία θα προσδώσει σαφείς κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τα τετραγωνικά που θα αξιοποιηθούν και τις χρήσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν. Η ολοκλήρωση του master plan σε συνδυασμό με την κατάρτιση του business plan, θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες ως προς την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της επένδυσης, ενώ πρόκειται να εξαχθεί και το επενδυτικό πλάνο επενδύσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Φαίνεται πάντως να προκρίνεται η χρήση του μεγαλύτερου μέρους των διαθέσιμων χώρων για την κατασκευή εγκαταστάσεων γραφείων, όπως προκύπτει και από την υφιστάμενη ζήτηση στην αγορά και τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται από πλευράς της Reds με ενδιαφερόμενους. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς την ποσόστωση που θα προκύψει στην διαμόρφωση των χρήσεων, δεδομένου ότι υφίστανται υποχρεωτικές χρήσεις όπως το μουσείο Οίνου και τα διατηρητέα κτίρια όπως το παλιό εργοστάσιο Καμπά και ο σιδηροδρομικός σταθμός.

Στην έκταση αναμένεται ότι θα υπάρξει και ένα μικρό τμήμα εμπορικών χώρων, που θα δρα υποστηρικτικά για τις αναπτύξεις που θα δημιουργηθούν. Για τις Γούρνες η Reds αυτή τη στιγμή αναμένει διευκρινίσεις από το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο ανήκει η έκταση, σχετικά με ευρήματα που έχουν προκύψει σχετικά με το ακίνητο, μετά από τεχνικό έλεγχο που είχε πραγματοποιήσει η εισηγμένη. Πάντως από πλευράς του ΤΑΙΠΕΔ, σε σχετική ενημέρωση στη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας αναφέρθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) που θα οδηγήσει στην μεταβίβαση των μετοχών στη Reds και θα ανοίξει τον δρόμο της αξιοποίησης.

Στον μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα η ανάπτυξη των 87 στρεμμάτων στα Σπάτα
Σε μακροπρόθεσμη βάση τίθεται η αξιοποίηση και της έκτασης των 87 στρεμμάτων που διατηρεί η εταιρεία σε όμορα οικόπεδα στην εγκατάσταση του Smart Park. Εκεί πιθανές εξεταζόμενες χρήσεις θα μπορούσαν να είναι κατά τις ίδιες πληροφορίες αυτές της τουριστικής ανάπτυξης, των logistics και των data centers, ενώ δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανή αυτή τη στιγμή η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού πάρκου. Στόχος της Reds είναι να μπορέσει να αυξήσει το σύνολο των εκτάσεων που έχει στην ιδιοκτησία του ομίλος Ελλάκτωρ, ούτως ώστε να υπερβεί τα προαναφερόμενα στρέμματα σε περισσότερα των 100, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε επενδυτικά προγράμματα.

Επί του παρόντος η υφιστάμενη έκταση αποτελείται από αγροτεμάχια, τα οποία διατηρούν χρήση αμπελώνων και στόχος είναι να γίνει ο καθορισμός των χρήσεων και κατ’ επέκταση η μεταβολή της υπάρχουσας ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζει η επενδυτική στρατηγική της Reds. Το συγκεκριμένο project απαιτεί περί τους 18 μήνες για τον καθορισμό των χρήσεων. Ωστόσο αποτελεί ένα εγχείρημα, το οποίο δεν τίθεται σε προτεραιότητα σε σχέση με τα προαναφερόμενα και η ανάπτυξή του τίθεται σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build