Η Alpha Bank (μέσω της 100% θυγατρικής της, Alpha Group Investments Limited) εισήλθε σε δεσμευτική συμφωνία με την κοινοπραξία που αποτελείται από τις Dimand Α.Ε. και Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. για τη δημιουργία μετοχικής συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων, όπως επίσημα ανακοινώθηκε.

Τι προβλέπει η δεσμευτική συμφωνία που ήδη έχει υπογραφεί;
Ότι η εταιρεία «Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ» θα αποκτήσει, μέσω διαδοχικών μεταβιβάσεων, χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ενώ η μεν κοινοπραξία των δύο εταιρειών θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό 65% στην Skyline, ο δε Όμιλος Αlpha Bank θα διατηρήσει ποσοστό 35%.

Η Alpha Bank θα υπογράψει σύμβαση διαχείρισης ακινήτων, αρχικής διάρκειας επτά ετών, με την Skyline και θα ενεργεί ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκμετάλλευσης, τεχνικής υποστήριξης και μεσιτείας.
Ακόμη, η Alpha Bank έχει συμφωνήσει με την κοινοπραξία να υποστηρίξει χρηματοδοτικά το project της Skyline μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως 240 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει μέρος του κόστους εξαγοράς και ανακατασκευών στο πλαίσιο του έργου.

Το χαρτοφυλάκιο της Skyline: 573 ακίνητα συνολικής αξίας 438 εκατ. ευρώ
Το επίμαχο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Skyline είναι αξίας 438 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει 573 ακίνητα διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων κατοικίες, γραφεία, χώροι βιομηχανικών χρήσεων και logistics, καθώς και εμπορικά ακίνητα. Η συνολική μεικτή επιφάνεια των εν λόγω ακινήτων είναι περί τα 500 χιλιάδες τ.μ. Για ορισμένα από αυτά τα ακίνητα, ως μισθωτής τους θα παραμείνει ο Όμιλος Alpha Bank. Τα υπόλοιπα είτε θα ανακατασκευαστούν και θα επανατοποθετηθούν προς ενοικίαση στην αγορά, είτε θα πωληθούν.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η μεταβίβαση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου στην Skyline θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε φάσεις. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι πως η Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. μετέχει στην επενδυτική κοινοπραξία με ποσοστό 25%, ενώ με 75% συμμετέχει η DIMAND Α.Ε.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build