Στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπαίνουν οι golden visa καθώς ζητάει την θέσπιση αυστηρότερων κανόνων ως προς την χορήγησή τους κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Ο λόγος για τον οποίο τίθενται στο επίκεντρο της προσοχής του Ευρωκοινοβουλίου οι χρυσές βίζες, είναι διότι κατά κύριο λόγο επιδιώκεται ο περιορισμός φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαφθοράς και φοροδιαφυγής.

Ισχυρή αφορμή για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί αφενός η διακοπή χορήγησης golden visa αλλά και χρυσού διαβατηρίου προς Ρώσους πολίτες που αναζητούν φορολογικό ή άλλης μορφής καταφύγιο σε χώρες της Ε.Ε. αφετέρου ο έλεγχος ανάλογων χορηγήσεων και προς τους πολίτες και άλλων τρίτων χωρών.

Το Κοινοβούλιο πρόκειται να καταθέσει σχετική νομοθετική πρόταση προκειμένου να θεσπίσει τους νέους κανόνες που προτείνονται. ο τελικό κείμενο – πρόταση εγκρίθηκε με 595 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 74 αποχές.

Ποιοι έλαβαν χρυσή βίζα στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα με βάση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το 66,4% που έλαβαν άδεια διαμονής, μέσω του προγράμματος golden visa – 6.391 επενδυτες – είναι κινεζικής υπηκοότητας, το 6,43% – 619 επενδυτές – είναι τουρκικής υπηκοότητας και το 6,22% – 599 επενδυτές, είναι ρωσικής υπηκοότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει να υποβάλλονται οι αιτούντες σε αυστηρούς ελέγχους ιστορικού, οι οποίοι θα αφορούν και τους συγγενείς τους, αλλά και την προέλευση των κεφαλαίων τους. Πρόθεση του Οργάνου είναι να διακόψει τόσο την πώληση ιθαγένειας μέσω χρυσών διαβατηρίων σε Ρώσους ολιγάρχες, ενώ ζητάει ταυτόχρονα τον αποκλεισμό των Ρώσων πολιτών που αιτούνται τόσο χρυσά διαβατήρια όσο και χρυσές βίζες.

Στους περιορισμούς που επιδιώκει να θέσει ο νομοθετικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να γίνεται υποχρεωτική διασταύρωση των στοιχείων των αιτούντων στις βάσεις δεδομένων που τηρεί η Ε.Ε και να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διαδικασίες ελέγχου που έχουν διεξαχθεί σε τρίτες χώρες.

Στα νέα δεδομένα που έρχονται για τις golden visa θα είναι μεταξύ άλλων ότι το κάθε κράτος μέλος θα οφείλει να κοινοποιεί τυχόν αιτήσεις που επεξεργάζεται, μέσω και ενός συστήματος «κοινοποίησης και διαβούλευσης» που θα επιτρέπει στα άλλα κράτη μέλη να διατυπώνουν αντιρρήσεις.

Ζητάει επίσης να θεσπιστούν απαιτήσεις όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής διαμονής στη χώρα – για τους αιτούντες – και την ενεργό συμμετοχή, την ποιότητα, την προστιθέμενη αξία και τη συμβολή στην οικονομία για τις επενδύσεις τους.

Στην Ελλάδα ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης περιλαμβάνει διατάξεις, που ευνοούν την παραμονή επενδυτών τρίτων χωρών. Πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως στρατηγικές.

Σε περιπτώσεις αυτού του χαρακτήρα παρέχονται διευρυμένα χρονικά όρια παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και τους συνεργάτες τους τους.

Συν τοις άλλοις λαμβάνουν άδεια παραμονής οι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build