Σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα βγει για τέταρτη φορά το ακίνητο της Σέλμαν στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνήςστις 29 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ., με επισπεύδοντα τον Νικόλαο Μπούρμπο. Πρόκειται για μονάδα παραγωγής τεχνητής ξυλείας, εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και βρίσκεται σε αδράνεια από άποψη λειτουργίας για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Αναλυτικότερα, η αγοραία αξία του οικοπέδου διαμορφώθηκε στα 5.769.000 ευρώ, ύστερα από τις αλλεπάλληλες ματαιώσεις ελλείψει πλειοδοτών οι οποίες προηγήθηκαν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο και Ιούλιο του 2022. Συγκεκριμένα, η αγοραία αξία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2022 στα 12.820.000 ευρώ και ακολούθησε διαδοχικά καθοδική πορεία (9.615.000 ευρώ τον Σεπτέμβριο 2022, 6.410.000 ευρώ τον Οκτώβριο 2022).

Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου
Το συγκρότημα βιομηχανικών κτιρίων βρίσκεται εντός γηπέδου -ακανόνιστου σχήματος- συνολικής έκτασης 297.288 τ.μ., στον Β τομέα της ΒΙΠΕ Κομοτηνής.Το συγκρότημα περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 55.220,48 τ.μ. η πλειοψηφία των οποίων αφορά σε κτίσματα (κτίρια και υπόστεγα) με μεταλλικό φέροντα οργανισμό και πλαγιοκαλύψεις με στοιχεία σκυροδέματος και πάνελ λαμαρίνας, ενώ υπάρχουν και κτίρια συμβατικής κατασκευής με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και πλαγιοκαλύψεις με οπτοπλινθοδομές.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build