Την αγορά οικοπέδων που βρίσκονται περιμετρικά του εμπορικού κέντρου Smart Park, είτε από εταιρείες του ομίλου Ελλάκτωρ είτε από τρίτους, σχεδιάζει η Reds, ενώ σε συνδυασμό με τις ιδιοκτησίες του ομίλου δρομολογεί συμπληρωματικές αποδοτικές δράσεις που θα αυξήσουν και την επισκεψιμότητα του εμπορικού πάρκου. Παράλληλα, στο έργο ανάπτυξης Cambas Project στην περιοχή της Κάντζα, κατόπιν της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος πολεοδομικής έγκρισης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων, επικαιροποιήθηκε το Βusiness Plan και σειρά παίρνουν οι διαδικασίες τελικής διαμόρφωσης του Master Plan, ενώ εν συνεχεία θα ακολουθήσει η έκδοση των οικοδομικών αδειών μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τα τρία χρόνια.

Όσο για το «Μικρό Ελληνικό» στις Γούρνες, επί του παρόντος λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες μεταβίβασης του ακινήτου και ταυτόχρονα ξεκινούν οι διαδικασίες σύνταξης για το Business Plan και το Master Plan. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο για τις Γούρνες που μελετάται προβλέπει μια σειρά αναπτύξεων, μεταξύ των οποίων καζίνο, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, συνεδριακό-εκθεσιακό κέντρο, εμπορικά κέντρα, μαρίνα, ελικοδρόμιο καθώς και άλλες χρήσεις. Για τα ακίνητα που κατέχει ο όμιλος στη Ρουμανία, το διοικητικό συμβούλιο της REDS βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με συνεπενδυτές και εξετάζει παραμέτρους αξιοποίησής τους.

Αυξημένα έσοδα και κέρδη το 2021
Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της REDS, ο όμιλος εμφάνισε το 2021 έσοδα 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων 6,5 εκατ. για τη χρήση του 2020. Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. το 2020. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. το 2020, και παρουσιάζονται κέρδη προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,7 εκ. για τη χρήση του 2020. Σημειώνεται ότι η μητρική REDS AE παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 3,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 0,7 εκατ. το 2020, με τη μεταβολή αυτή να οφείλεται στην απομείωση της αξίας ακινήτου ιδιοκτησίας της στην Ακαδημία Πλάτωνος λόγω υπαγωγής αυτού σε διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Η εταιρεία, εξαιτίας της μακρόχρονης δέσμευσης του ακινήτου της, έχει καταθέσει αγωγές κατά του Δημοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονομική αποζημίωσή της και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρμοδίων αρχών για την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

Συζητήσεις για αναχρηματοδότηση δανεισμού
Εν τω μεταξύ, η Reds βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Εθνική Τράπεζα για το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού της με μικρότερο κόστος και βελτιωμένους όρους, με στόχο την ενίσχυση των χρηματοροών της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build