Αύξηση εσόδων κατά 61%, ήτοι από 6,5 εκατ. ευρώ στα 10,5 εκατ. ευρώ, σημείωσε για το εννεάμηνο 2022 η PREMIA Properties, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 2021. Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα EBITDA της ανήλθαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασαν στα 2,8 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV) άγγιξε τα 134,2 εκατ. ευρώ, με την εσωτερική αξία της μετοχής να φτάνει 1,55 ευρώ ανά μετοχή.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η PREMIA Properties σημείωσε διπλασιασμό λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) καθώς από τα 5,2 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2021, βρέθηκε στα 11,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022.

Επιπρόσθετα, τριπλασιάστηκε η κερδοφορία της μετά φόρων, σε ενοποιημένη
βάση, καθώς άγγιξε τα 9,1 εκατ. ευρώ από τα 3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2021. Υψηλά ήταν και τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της PREMIA Properties τα οποία ανήλθαν στα 75,8 εκατ. ευρώ, διαγράφοντας μία υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, καθώς η Καθαρή Θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 134,6 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός του σε 95,1 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία επενδύσεων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 229 εκατ. ευρώ
Εντός της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, η PREMIA Properties πρόσθεσε στη φαρέτρα της τέσσερα νέα ακίνητα, τρεις φοιτητικές εστίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, καθώς και τις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου να περιλαμβάνει 31 ακίνητα και τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 229 εκατ. ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία, μετά το Σεπτέμβριο 2022, ισχυροποίησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της, ολοκληρώνοντας συναλλαγές – ορόσημα, όπως η απόκτηση των ακινήτων της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και του ATHENS HEART.

Ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της έπειτα από τη συμφωνία με την Leroy Merlin
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία επιδιώκει την ενεργειακή αναβάθμιση επιλέξιμων υφιστάμενων ακινήτων της, καθώς και την αξιοποίηση των προς ανάπτυξη ακινήτων που διαθέτει, έχοντας ήδη κάνει το πρώτο βήμα με την πρόσφατη συμφωνία μίσθωσης με την Leroy Merlin στο ακίνητο της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build