Προνομιακά ακίνητα υψηλής προβολής διαθέτει το χαρτοφυλάκιο Skyline, για το οποίο έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι για την απόκτηση του 65% των μετοχών, μέσω κοινοπραξίας, η Dimand που είναι η επικεφαλής στην κοινοπραξία με 51%, η EBRD με 25% και η Premia Properties με 24%. Μέτοχος στην εταιρεία διαχείρισης των ακινήτων του Skyline θα είναι και η Alpha Bank, με το υπόλοιπο 35%.
Με βάση τον σχεδιασμό, υπό τους δύο μετόχους – την κοινοπραξία των τριών και την Alpha Bank – πρόκειται να δημιουργηθεί εταιρεία συμμετοχών, στην οποία θα υπάγονται επιμέρους εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs). Στην κάθε μία από αυτές θα κατατάσσονται επιμέρους ακίνητα αναλόγως με τη χρήση ή την αξία της κάθε ιδιοκτησίας.

Τα «δυνατά χαρτιά» του Skyline
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ακίνητα που περιλαμβάνονται στο project Skyline, είναι το συγκρότημα των 5 ακινήτων που στεγάζονταν κατά το παρελθόν τα κεντρικά γραφεία και οι εγκαταστάσεις της πρώην Eμπορικής Tράπεζας στην οδό Σοφοκλέους – με επιφάνεια πάνω από 30.000 τ.μ. – και περιήλθε στην ιδιοκτησία της Alpha Bank μετά την απορρόφηση της Εμπορικής. Μεταξύ των ακινήτων είναι και οικιστικά ακίνητα (μονοκατοικίες) καθώς και βιομηχανικά ή εμπορικά ακίνητα. Άλλα ακίνητα που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο του Skyline είναι το αυτοτελές κτιριακό συγκρότημα στη συμβολή των οδών Κοραή και Σταδίου όπου επίσης στεγάζονταν παλαιότερα γραφεία της Εμπορικής Τράπεζας με επιφάνεια περί τα 10.000 τ.μ. Επιπλέον στα ακίνητα είναι οι εγκαταστάσεις που στεγάζεται η Alpha Leasing στην οδό Φιλελλήνων, το υποκατάστημα της Alpha Bank και οι εγκαταστάσεις της Alpha Finance στην οδό Μέρλιν στο Κολωνάκι. Ακίνητα υφίστανται ιδιοκτησίες τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια. Στη συμπρωτεύουσα μεταξύ των ακινήτων είναι το κατάστημα της Alpha Bank στην Τσιμισκή καθώς και ένας ακόμη όροφος γραφείων στην ίδια περιοχή στο κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνονται επίσης περισσότερα από 200 μεμονωμένα οικιστικά ακίνητα, στο σύνολό τους εντός του αστικού ιστού.

Πάνω από 5.000 ακίνητα υπό την διαχείριση της Alpha Αστικά Ακίνητα
Τη διαχείριση των ακινήτων του Skyline θα αναλάβει η Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία πλέον μετασχηματίζεται σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων. H νέα δραστηριότητα αναμένεται ότι θα δώσει την δυνατότητα διαχείρισης 5.000 και πλέον ακινήτων της Alpha Bank, τρίτων αλλά και των εκείνων που εντάσσονται στο project Skyline.
Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της η Alpha Αστικά Ακίνητα μεταβιβάζει το σύνολο των ακινήτων που είχε στο χαρτοφυλάκιό της, σε εταιρείες του ομίλου Alpha Bank.
Η πρόθεση της Alpha Bank που είναι ο κύριος μέτοχος της Alpha Αστικά Ακίνητα, αφορά στην μετατροπή της αποκλειστικά σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων κάτι που έγινε γνωστό κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τον σχηματισμό της κοινοπραξίας του Skyline.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Alpha Διαχείρισης Ακινήτων (RMI) και της Alpha Αστικά Ακίνητα, με την οποία η τελευταία απέκτησε την δραστηριότητα διαχείρισης ακινήτων έναντι 1,8 εκατ. ευρώ. Προς υλοποίηση του μετασχηματισμού η Alpha Αστικά Ακίνητα μεταβιβάζει το σύνολο του χαρτοφυλακίου 24 ακινήτων που διατηρεί, σε συγγενείς εταιρείες του ομίλου Alpha Bank με τίμημα σε μετρητά, το οποίο ανέρχεται στα 43 εκατ. ευρώ και επιμερίζεται για κάθε ένα από τα ακίνητα. Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναμένεται να υπογραφεί μακροχρόνια σύμβαση με την κοινοπραξία του Skyline καθώς και με εταιρείες του ομίλου Alpha Bank για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων.

Πώληση και της Τsantas στη Βουλγαρία για 19,6 εκατ. ευρώ
Ως μέρος του μετασχηματισμού της η Alpha Αστικά Ακίνητα προχωράει και στην πώληση της θυγατρικής της Tsantas στη Βουλγαρία, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα ακίνητο στη Σόφια. Η πώληση θα γίνει προς την Alpha Group Real Estate Ltd, εταιρεία του ομίλου Alpha Bank έναντι τιμήματος 19,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή έχει λάβει ήδη θετική γνωμοδότηση από την εταιρεία RSM ως προς το εύλογο και δίκαιο του χαρακτήρα της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build