Θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα ίδρυσε η κυπριακή start-up WiRE, μία fintech που δραστηριοποιείται στην παροχή δεδομένων real estate, παρέχοντας χρήσιμα στοιχεία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές σε ακίνητα, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους. Η WiRE Greece (Γουάιρ Ελλάδος ΜΙΚΕ) συστήθηκε επίσημα στις 22 Ιουλίου, με έδρα το Μοσχάτο και αρχικό κεφάλαιο ύψους 30.000 ευρώ, το οποίο ανήκει κατά 100% στην WiRE Services LTD. Διαχειριστής της εν Ελλάδι θυγατρικής εταιρείας είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της WiRE, Παύλος Λοΐζου. Στις δραστηριότητες της WiRE Greece περιλαμβάνονται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και η παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ακινήτων.

Δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές
Η WiRE συλλέγει και αναλύει δεδομένα από πολλαπλές διαφορετικές πηγές, όπως κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, δεδομένα ανοιχτού κώδικα και δορυφορικές εικόνες. Μεταξύ άλλων, παρέχει δεδομένα για ακίνητα όπως μέγεθος, αριθμός υπνοδωματίων, παλαιότητα, δεδομένα για ενδεχόμενους κινδύνους, όπως πόσο ευάλωτα είναι σε πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, καθώς και δυναμικά δεδομένα όπως η αστική ανάπτυξη και η δενδροκάλυψη.

Τα στοιχεία εμπλουτίζονται από την επεξεργασία δεδομένων τιμολόγησης ακινήτων, όπως οι ζητούμενες και τελικές τιμές ενοικίασης και πώλησης ακινήτων, αλλά και δεδομένων που μπορεί να αυξάνουν τους κινδύνους (π.χ. πρατήρια καυσίμων) ή που σχετίζονται με τους στόχους ESG των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, π.χ. πόσο ενεργειακά αποδοτικά είναι ή πόσο επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Οι πελάτες της WiRE χρησιμοποιούν τα δεδομένα και τα εργαλεία της εταιρείας προκειμένου να λάβουν αποφάσεις. Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο η WiRE συγκέντρωσε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιό της για επέκταση των real estate δεδομένων της σε ολόκληρη την Ευρώπη μέεσω της πλατφόρμας της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build