Δρόμο για την αξιοποίηση του παλιού εργοστασίου της Βιοχάλκο επί της οδού Πειραιώς 252 ανοίγει απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία έρχεται να τροποποιήσει και επί της ουσίας να διευρύνει τις χρήσεις του συγκεκριμένου ακινήτου.

Πρόκειται για το ακίνητο, στο οποίο το 1936 ξεκίνησε την βιομηχανική της δραστηριότητα η Βιοχάλκο. Σήμερα τόσο το κτίριο της βιομηχανίας Βιοχάλκο όσο και το κτίριο Ελάστρoν, επίσης ιδιοκτησίας του ομίλου που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Οι χρήσεις που προβλέπονται στη νέα απόφαση του υπουργείου
Με την νεότερη απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος διευρύνονται ουσιαστικά οι χρήσεις του ακινήτου, καθώς θα επιτρέπεται η δημιουργία: επαγγελματικών εργαστηρίων, εκθεσιακών χώρων, αίθουσας σεμιναρίων, ερευνητικών εργαστηρίων, μουσείου, αίθουσας εικονικής πραγματικότητας, γραφείων, χώρων υποδοχής, χώρων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών (εξαιρούνται σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα), σε ποσοστό 30% της συνολικής δομημένης επιφάνειας. Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία πολιτιστικών εγκαταστάσεων, χώρων συνάθροισης κοινού, γραφείων – θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, αλλά και χώρων εστίασης, αναψυκτηρίων και αναψυχής σε ποσοστό έως 25% της συνολικής δόμησης για αυτές τις τρεις χρήσεις που προαναφέραμε. Σε ό,τι αφορά το κτίριο Ελάστρων, επιτρέπονται οι ίδιες χρήσεις με τις προαναφερόμενες.

Στόχος η πιστοποίηση κατά LEED ή BREEAM
Η συγκεκριμένη κίνηση θα αποτελέσει ένα από τα κύρια επενδυτικά χαρτιά της Noval Property, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Βιοχάλκο, καθώς στη συγκεκριμένη έκταση με συνολική επιφάνεια οικοπέδου 72.500 τ.μ. αναμένεται η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με γραφεία, ξενοδοχείο, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πολιτισμού. Η υλοποίησή της τοποθετείται χρονικά στο διάστημα των ετών 2022-2025, ενώ αναμένεται να πιστοποιηθεί κατά LEED ή κατά BREEAM, αποτελώντας μία από τις βασικές «πράσινες» επενδύσεις της Noval Property για τα επόμενα χρόνια, η οποία θυμίζουμε ότι εξέδωσε στο τέλους του 2021 πράσινο ομόλογο με την άντληση κεφαλαίων ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ με διαπραγμάτευση μέσα από την οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η συνολική επιφάνεια του ακινήτου της Πειραιώς ανέρχεται στα 72.568 τ.μ. και οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν επιφάνεια 44.585 τ.μ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι 31,6 εκατ. ευρώ και η αξία αποτίμησης είναι 41,98 εκατ. ευρώ όπως προκύπτει από την κατάσταση επενδύσεων της Noval Property ΑΕΕΑΠ, εταιρείας του ομίλου Βιοχάλκο, η οποία διαχειρίζεται το ακίνητο.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2021 συνεχίστηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες και μελέτες αναφορικά με την ανάπλαση του εν λόγω πρώην βιομηχανικού ακινήτου. Η αστική ανάπλαση στο συγκεκριμένο σημείο της οδού Πειραιώς έχει ενταχθεί στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων στο τέλος του 2019.

 


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build