Η αγορά ακινήτων της Κύπρου επηρεάστηκε από τις διάφορες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο το 2023, όπως λ.χ. την ρευστότητα στην διεθνή οικονομία και τις πολεμικές συγκρούσεις της τελευταίας τριετίας.
Τα παραπάνω αναφέρει το Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας σε ειδική του έκθεση, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι προς το παρόν η δυναμική πορεία της κυπριακής αγοράς ακινήτων των τελευταίων ετών δεν έχει διακοπεί.
Αντιθέτως, μάλιστα, οι προαναφερθείσες εξελίξεις βοήθησαν να αναπτυχθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητά της και σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων ετών και τις προοπτικές για περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση εκτιμάται πως θα συμβάλλουν στη διατήρηση της δυναμικής της.

Ο τομέας ακινήτων στήριξε την κυπριακή οικονομία
Το Γραφείο σχολιάζει ότι οι κύριες προκλήσεις στον τομέα ακινήτων της Κύπρου αυτή την εποχή (συρράξεις σε Ουκρανία-Μέση Ανατολή) αφήνουν το αποτύπωμά τους στον τουρισμό και εμμέσως στην κτηματομεσιτική αγορά. Επίσης, η απότομη αύξηση στα δανειστικά επιτόκια, το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος και η πρόσφατη αλλαγή του ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία αναμένεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές αναπτύξεις.
Γενικότερα, η επένδυση σε ακίνητα στην Κύπρο θεωρείται ακόμα ενεργή, κυρίως σε οικιστικά και τουριστικά ακίνητα.

Το Γραφείο παρατηρεί πως «η δυναμική ζήτησης και προσφοράς είναι πολύ ελκυστική για τους επενδυτές και αυτό φαίνεται από την ανοδική τάση του δείκτη ακινήτων Κύπρου και το συνεχιζόμενο πολύ χαμηλό απόθεμα οικιστικών μονάδων, ιδιαίτερα στις παραλιακές πόλεις. Το 2023 έκλεισε σημειώνοντας άνοδο 16% ως προς τον αριθμό πωλητήριων εγγράφων συγκριτικά με το 2022 και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2021». Όλες οι κυπριακές επαρχίες κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις και το Γραφείο υπογραμμίζει πως ο τομέας των ακινήτων διαδραμάτισε σαφώς σημαίνοντα ρόλο στην θετική απόδοση της κυπριακής οικονομίας (ενώ «η αλλαγή στον ΦΠΑ αναμένεται να δώσει ώθηση σε μεταχειρισμένα ακίνητα, αφού τα αντίστοιχα καινούργια ακίνητα θα υπόκεινται σε 19% ΦΠΑ»).

Οι εκτιμήσεις για το 2024
Για το 2024, τώρα, το Γραφείο εκτιμά πως η πορεία της αγοράς ακινήτων θα παραμείνει θετική, αλλά σημαντικές παράμετροι (που μάλιστα σε μεγάλο βαθμό δεν συναρτώνται από τις πολιτικές της κυπριακής κυβέρνησης) θα μπορούσαν να την επηρεάσουν, όπως, λ.χ., η πορεία της διεθνούς οικονομίας σε συνδυασμό με την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Όσον αφορά στην εγχώρια ζήτηση, το 2023 κινήθηκε μεν θετικά (+16%) αλλά και πάλι θα βρεθεί ενώπιον προκλήσεων, λέει το Γραφείο. Το τεταμένο κλίμα σε διάφορες περιοχές (π.χ. κρίση στη Μέση Ανατολή) δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών, ενισχύοντας την ανησυχία για ένα νέο κύκλο υψηλού πληθωρισμού, πριν καν υποχωρήσει ο προηγούμενος. Όμως, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας άφησαν να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να εξετάσουν μείωση των επιτοκίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. Υπό αυτά τα δεδομένα και δεδομένου πως το 2023 τα νέα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση περίπου 16%, τα δεδομένα για τους επίδοξους δανειολήπτες θα παραμείνουν δύσκολα.

Μία άλλη πτυχή που ενδεχομένως να επηρεάσει την αγορά ακινήτων το 2024 και ειδικά τα στεγαστικά ακίνητα αφορά στις εκποιήσεις, διαδικασία που παρέμεινε ανενεργή για χρόνια, με χιλιάδες ακίνητα να βρίσκονται εκτός αγοράς. Με την ψήφιση των πρόσφατων αλλαγών στη Βουλή η διαδικασία αναμένεται να λειτουργήσει και τα ακίνητα αυτά να διοχετευτούν στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές, αυξάνοντας την (περιορισμένη) ζήτηση.
Ακόμη, οι τιμές διάθεσης των ακινήτων σήμερα χαρακτηρίζονται φυσιολογικές και σε πορεία διόρθωσης, μετά από μία δεκαετία συνεχόμενων κρίσεων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, οι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2010 (σ.σ. την ίδια περίοδο στην ΕΕ παρουσιάζουν αύξηση περίπου 40%-50% κατά μέσο όρο). Καταλήγοντας, το Γραφείο διατυπώνει την εκτίμησή του, ότι ο τομέας των ακινήτων της Κύπρου θα παραμείνει εκ των βασικών πυλώνων της οικονομίας της χώρας και το 2024, στηρίζοντας την αναπτυξιακή πορεία της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build