Η δεύτερη καλύτερη χώρα του κόσμου για επενδύσεις σε ακίνητα είναι η Κύπρος, πίω μόνο από την Ιρλανδία, σύμφωνα με τον δείκτη Housearch Investment Index της εμιρατινής εταιρείας real estate Housearch.
Ο δείκτης αυτός στηρίζεται σε τέσσερα κριτήρια, με βάση τα οποία αξιολογεί την αγορά ακινήτων σε πενήντα χώρες: την απόδοση ενός ακινήτου, που υπολογίζεται με βάση το μέσο κόστος ενός διαμερίσματος με ένα υπνοδωμάτιο δια του μέσου μηνιαίου ενοικίου, την κατάταξη της κάθε χώρας στον παγκόσμιο δείκτη ειρήνης, που «μετρά» την κοινωνική ειρήνη και την εμπλοκή κάθε χώρας σε πολεμικές διαμάχες, τον δείκτη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, που μετρά το κατά πόσον το νομοθετικό πλαίσιο σε κάθε χώρα προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, και την ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κάθε χώρας.

Τι κάνει την αγορά της Κύπρου ελκυστική
Αυτό που καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική την κυπριακή αγορά ακινήτων είναι η απόδοση των επενδύσεων σε αυτήν: ο λόγος του μέσου κόστους ενός διαμερίσματος με ένα υπνοδωμάτιο προς το μέσο μηνιαίο ενοίκιο είναι μόλις 11, όσο και σε χώρες όπως το Ομάν και η Γεωργία, ενώ μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρουσιάζουν χαμηλότερο πηλίκο (10).
Στοιχεία που ευνοούν την κυπριακή αγορά είναι επίσης η υψηλή της θέση στους δείκτες προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και στον δείκτη ειρήνης, ενώ θετικό αντίκτυπο έχει και ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας (+5,6%).
Ωστόσο, η πρωτοπόρος Ιρλανδία υπερτερεί σημαντικά στον ρυθμό ανάπτυξης, που «καλπάζει» με +10,78%, αλλά και στην προστασία του δικαιώματος στην ιδιοκτησία.
Επιπλέον, η Ιρλανδία παρουσιάζει περιορισμένη προσφορά ακινήτων, ενώ η αγορά ακινήτων της ενισχύεται περαιτέρω από την υψηλή ανάπτυξη δυναμικών κλάδων όπως η υψηλή τεχνολογία και η φαρμακοβιομηχανία.

Η θέση της Ελλάδας
Όσον αφορά στην Ελλάδα, η χώρα μας κατατάσσεται στην 21η θέση μεταξύ 50 χωρών, καθώς παρά τις καλές της επιδόσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (+9%) και στον δείκτη ειρήνης, υστερεί ελαφρώς στον δείκτη προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και υστερεί ακόμα περισσότερο στην αποδοτικότητα των επενδύσεων, με τον λόγο του μέσου κόστους ενός διαμερίσματος με ένα υπνοδωμάτιο προς το μέσο μηνιαίο ενοίκιο να διαμορφώνεται στο 28.
Πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται αρκετές χώρες του Αραβικού Κόλπου, που όπως και η Κύπρος χαρακτηρίζονται από χαμηλό ρίσκο και υψηλές επενδυτικές αποδόσεις.
Πάνω από την Ελλάδα, πάντως, βρίσκονται και πιο κοντινές μας αγορές: η Βουλγαρία βρίσκεται στη δέκατη θέση, η Αλβανία στη 14η, το Μαυροβούνιο στη 15η και η Ρουμανία στη 16η.
Αν και όλες αυτές οι χώρες υστερούν έναντι της Ελλάδας ως προς τον δείκτη ειρήνης, οι αποδόσεις σε αυτές χαρακτηρίζονται ως πιο συμφέρουσες.
Ειδικά η Ρουμανία, δε, υπερτερεί και στον δείκτη προστασίας του δικαιώματος στην ιδιοκτησία.