Σημαντικό κενό στην αγορά και δυσχέρειες σε επενδυτικές προσπάθειες, είτε εγχώριων, είτε και ξένων επενδυτών έχει προκαλέσει το πολεοδομικό καθεστώς που διέπει αρκετές από τις υφιστάμενες οικοδομικές κατασκευές στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά Έλληνα επενδυτή στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη κτιριακών συγκροτημάτων και κυρίως ακινήτων γραφείων, ο οποίος περιέγραψε στο Build τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα σε κινήσεις που έχει κάνει για την απόκτηση ακινήτων.

Το συχνότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο ο ίδιος όσο και αρκετοί ακόμα επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα σχετίζεται με την ύπαρξη χρήσεων που δεν συνάδουν με τον σημερινό χαρακτήρα που μπορεί να έχει ένα ακίνητο. Όπως ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται βιομηχανικά ακίνητα και που στην πορεία η νομική διευθέτησή τους για να λάβουν άδεια χρήσης κτιρίου γραφείων καθίσταται είτε ιδιαίτερα χρονοβόρα, είτε αδύνατη, με αποτέλεσμα να διακόπτονται συζητήσεις και προοπτικές επενδύσεων λόγω της δυσχέρειας που προκύπτει στην αγορά.

Προηγείται η οικονομική συμφωνία και κατόπιν προκύπτουν τα προβλήματα ως προς τη χρήση ενός ακινήτου
Κατά τον ίδιο, η κυριότερη πτυχή του προβλήματος εντοπίζεται στο γεγονός ότι ενώ προηγούνται η συζητήσεις μεταξύ του επενδυτή και του ιδιοκτήτου του ακινήτου και συχνά επέρχεται συμφωνία επί του οικονομικού μέρους, ακολούθως όμως πραγματοποιείται ο τεχνικός και νομικός έλεγχος του ακινήτου με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα κυριότερα προβλήματα που τελικά στέκονται εμπόδιο στην πώλησή του. Επομένως μία επενδυτική εταιρεία διορίζει δικηγόρο, συμβολαιογράφο, τεχνικούς συμβούλους και κατόπιν υλοποιείται η επεξεργασία των προσυμφώνων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ακινήτων που παλαιότερα λειτουργούσαν ως βιομηχανίες και διατηρούν άδεια για βιομηχανική χρήση. Μάλιστα η ύπαρξη αρκετών παλαιών εργοστασίων στον βόρειο τομέα της Αττικής, δίνει την δυνατότητα μετατροπής τους σε κτίρια γραφείων διότι διαθέτουν μεγάλη πλάκα, ύψος και βρίσκονται σε καλή κατάσταση από πλευράς στατικότητας. Πρόκειται για ακίνητα που παραμένουν συχνά αναξιοποίητα για τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες τους καθότι είναι ανενεργά επί σειρά ετών.

Αντίστοιχα οι εκάστοτε επενδυτές μπορούν να τα αγοράσουν με αρκετά χαμηλό τίμημα και με επίσης χαμηλό κόστος να τα μετατρέψουν σε «πράσινα» γραφεία. Ο όγκος των προβλημάτων από τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι αρκετά μεγάλος, δεδομένου ότι για παράδειγμα σε ένα παλαιό εργοστάσιο μπορεί να προκύψει στην πορεία ότι υφίσταται άδεια λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας και ενώ ο επενδυτής έχει ήδη προβεί σε κινήσεις και έχει συμφωνήσει για την μετατροπή του σε κτίριο γραφείων.
Μάλιστα, όπως ανέφερε άλλο πρόσωπο με γνώση της αγοράς ακινήτων και με δραστηριότητα στο real estate, συχνά η αλλαγή της χρήσης των ακινήτων και η έκδοση νέων αδειών, μπορεί να απαιτήσει τουλάχιστον δύο έτη, ενώ κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν αρκετά μεγαλύτερο αγγίζοντας σε περιπτώσεις ακόμα και την πενταετία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build