Ισχυρή παρέμεινε η δυναμική της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία όσον αφορά στα οικιστικά ακίνητα, δείχνοντας, παράλληλα, ανθεκτικότητα αναφορικά με τα εμπορικά ακίνητα, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και της ενεργειακής κρίσης που οδηγεί σε επιβράδυνση των ευρωπαϊκών οικονομιών, σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank. Αναλυτικότερα, η ισχυρή δυναμική της αγοράς ακινήτων της χώρας έγκειται στην άνοδο των τιμών των οικιστικών ακινήτων κατά 11,2% σε ετήσια βάση, το τρίτο τρίμηνο 2022 και κατά 10,4%, κατά μέσο όρο, το πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, αυτό αντανακλάται και στην ετήσια αύξηση των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων υψηλών προδιαγραφών, το πρώτο εξάμηνο 2022 και συγκεκριμένα των γραφείων κατά 1,8% και των καταστημάτων κατά 3,8%. Σημειώνεται ότι η ανοδική πορεία των επενδύσεων σε κατοικίες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,2% (σε σταθερές τιμές), σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο 2022, είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο φανερώνει την δυναμική της εν λόγω αγοράς.

Επίσης, σημαντική συμβολή έπαιξε η βελτίωση που σημειώθηκε αφενός στις προθέσεις των καταναλωτών για αγορά κατοικίας και αφετέρου στις εκτιμήσεις των αρμόδιων τραπεζικών στελεχών αναφορικά με τη ζήτηση στεγαστικών δανείων το επόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σημειώνεται δε, ότι η ισχύς της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα την τελευταία τριετία, διαγράφεται μέσα και από την υψηλή άνοδο των καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) σε ακίνητα, κατά 71% το πρώτο εξάμηνο 2022, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο 2021. Εστιάζοντας, λοιπόν, στις ΑΞΕ σε ακίνητα, εκείνες ανήλθαν σε 788,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί σε πρώτο εξάμηνο έτους από το 2002, με τη δεύτερη μεγαλύτερη καθαρή ροή να έχει πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019 (736,6 εκατ. ευρώ).

Αύξηση κατά 3,8% του δείκτη τιμών των καταστημάτων το πρώτο εξάμηνο 2022
Ο δείκτης τιμών οικιστικών ακινήτων ακολουθεί ανοδική πορεία από το πρώτο τρίμηνο 2018, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να επιβραδύνεται ελαφρώς το 2020, δηλαδή κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, και να επιταχύνεται από το πρώτο τρίμηνο 2021 και μετά. Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο 2022, διαμορφώθηκε σε 11,2% έναντι 10,1% το δεύτερο τρίμηνο και 9,8%, το πρώτο τρίμηνο 2022. Ως εκ τούτου, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 10,4% το πρώτο εννεάμηνο 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά μέσο όρο, τα τρία πρώτα τρίμηνα 2022, οι τιμές των νέων ακινήτων αυξήθηκαν εντονότερα σε ετήσια βάση σε σύγκριση με τα παλαιά (11,4%, έναντι 9,6%), ενώ η ετήσια άνοδος των τιμών ήταν υψηλότερη στην Αθήνα (12%) έναντι της Θεσσαλονίκης (10,6%). Επιπρόσθετα, οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων συνέχισαν να αυξάνονται, με τον δείκτη τιμών των γραφείων να έχει καταγράψει ετήσια άνοδο ύψους 1,8% το πρώτο εξάμηνο 2022 και τον δείκτη τιμών των καταστημάτων να έχει αυξηθεί αντίστοιχα κατά 3,8%.

Προοπτικές και αβεβαιότητες στην ελληνική αγορά ακινήτων
Σε ό,τι αφορά στις προοπτικές της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, παραμένουν θετικές, καθώς ενισχύονται στον βραχύ χρονικό ορίζοντα μέσω κινήτρων που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2023. Η αγορά ακινήτων εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί θετικά από τις επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0») και αφορούν αφενός στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και αφετέρου στις επενδύσεις που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της συστηματικής προώθησης θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Alpha Bank, υπάρχουν, ωστόσο, και σημαντικές πηγές αβεβαιότητας στο τρέχον περιβάλλον. Καθώς τα επιτόκια έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, σε συνέχεια και της συσταλτικής πολιτικής που ακολουθεί η ΕΚΤ με σκοπό τη συγκράτηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών των οικοδομικών υλικών, ενδέχεται να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build