Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών πέτυχε το 2022 η Cerved Property Services, επωφελούμενη μεταξύ άλλων από την επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και από τη μεγάλη ζήτηση παροχής ειδικευμένων εργασιών επί ακινήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης κόκκινων δάνειων με ενυπόθηκα ακίνητα από τις τράπεζες σε εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης προβληματικών δανείων. Ειδικότερα, η εταιρεία κατά τη χρήση 2022 πραγματοποίησε έσοδα από παροχή υπηρεσιών €16 εκατ., έναντι €14,42 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 11%.

Τα κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,51 εκατ., έναντι €2,26 εκατ. κατά τη χρήση 2021, σημειώνοντας επίσης αύξηση 11%., ενώ τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2022 έκλεισαν στα €1,89 εκατ., έναντι € 1,85 εκατ. το 2021. Σημειώνεται ότι βασικός πελάτης της Cerved Property Services είναι ο όμιλος Eurobank, με τον οποίο έχει υπογράψει εγγυημένο συμβόλαιο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων σε όλο το φάσμα των εργασιών επί των ακινήτων, ενώ παράλληλα συνάπτει καινούριες συνεργασίες και με νέους τρίτους πελάτες, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον κλάδο του real estate.

Οι εκτιμήσεις για την αγορά ακινήτων το 2023
Όπως σημειώνει η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση για τη χρήση 2022, οι διαρκώς αυξανόμενες ξένες επενδύσεις σε πληθώρα κλάδων της αγοράς ακινήτων σε συνδυασμό με τα κρατικά κίνητρα όπως η αναστολή του ΦΠΑ για νέες κατασκευές και η επιδότηση «πράσινων» ανακαινίσεων, έχουν οδηγήσει στην αύξηση των τιμών πώλησης και ενοικίασης σε οικιστικά αλλά και επαγγελματικά ακίνητα, με κατά περιοχές πολύ έντονα χαρακτηριστικά.

Καθώς η ζήτηση δεν μπορεί ακόμα να καλυφθεί από το διαθέσιμο στοκ, και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα συμπιέστηκε δυσανάλογα πολύ την τελευταία δεκαετία, οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις δείχνουν συνέχιση της ανοδικής πορείας, με μειωμένο όμως ρυθμό. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το 2022 οι τάσεις και οι τιμές στην αγορά δεν είχαν επιστρέψει στα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα και παρότι τα περισσότερα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά ακινήτων ή να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους, μακροχρόνιοι επενδυτές προεξοφλούν ικανοποιητικές αποδόσεις και τοποθετούνται στην αγορά ακινήτων κατάλληλα. Τέλος, ο σημαντικός αριθμός πλειστηριασμών που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός του 2023 αναμένεται να τονώσει την αγορά και να προσθέσει στο ελλιπές στοκ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build