Στην πώληση ενός ακινήτου επί της λεωφόρου Κηφισού 103 σε εταιρεία συμφερόντων του μοναδικού της μετόχου, Ανδρέα-Πλάτωνα Βρεττού, προχωρά η Ravenna. Πρόκειται για ακίνητο που πέρασε στην κατοχή της εταιρείας μετά από δημοπρασία και στο οποίο κατά το παρελθόν στεγάζονταν εγκαταστάσεις της εταιρείας Ν. & Μ. Πετζετάκης. Το ακίνητο, συνολικής επιφανείας 9.523,60 τ.μ. και με βοηθητικούς χώρους συνολικής επιφανείας 1.562,83 τ.μ., βρίσκεται σε προνομιακή θέση, πολύ κοντά στο ΙΚΕΑ και στο εμπορικό κέντρο River West.

Στα 12,2 εκατομμύρια ευρώ το τίμημα της πώλησης
Πριν από λίγες μέρες η γενική συνέλευση του μετόχου και το διοικητικό συμβούλιο της Ravenna ενέκριναν την πώληση του εν λόγω ακινήτου στην εταιρεία 1st Estates, της οποίας μοναδικοί μέτοχοι είναι η κυπριακή Vrettos Investment Group και η Ravenna και ελέγχεται τελικώς από τον Ανδρέα–Πλάτωνα Βρεττό. Το αντίτιμο για την πώληση του ακινήτου ανέρχεται στα 12,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα θα υπογραφεί σύμβαση εννεαετούς τουλάχιστον διάρκειας μίσθωσης του βιομηχανικού συγκροτήματος από την 1st Estates προς τη Ravenna, έναντι αρχικού μηνιαίου μισθώματος 67.000 ευρώ, προκειμένου η εταιρεία να το χρησιμοποιήσει ως αποθήκες των προϊόντων της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου στην οποία προέβησαν ορκωτοί ελεγκτές στο πλαίσιο της αγοραπωλησίας, προκύπτει ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανέρχεται στα 6,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς του ανήλθε σε 11,5 εκατομμύρια ευρώ, τιμή που οι ορκωτοί ελεγκτές αποδέχονται ως εκτιμώμενη αξία του ακινήτου.

Τα οφέλη για τη Ravenna από την αγοραπωλησία
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η κατάρτιση των συναλλαγών αυτών υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της Ravenna, καθώς η 1st Estates έχει συνυφασμένα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα και οι συναλλαγές αυτές αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της εν λόγω εταιρείας, ενώ η Ravenna θα επωφεληθεί τα μέγιστα από τη μεταξύ τους συνεργασία, καθώς οι εταιρείες συνεργάζονται στενά και έχουν κοινή εμπορική λειτουργία. Η υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και η ταυτόχρονη κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης από τη Ravenna θα λάβει χώρα εντός έξι μηνών.

Ποια είναι η 1st Estates
Σημειώνεται ότι η 1st Estates ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του (22.500 ευρώ) από την Vrettos Investment Group και κατά το μικρότερο μέρος του από τη Ravenna (2.500 ευρώ). Αντικείμενο της 1st Estates είναι μεταξύ άλλων η αγοροπωλησία ακινήτων, κατοικιών και εμπορικών κέντρων, η ανέγερση και εκμετάλλευση εμπορικών κέντρων και ξενοδοχείων, και η επισκευή, ανακαίνιση, συντήρηση και διαχείριση πάσης φύσεως κτιρίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build