Στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής και σε εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θα προχωρήσει η Ravago Hellas στο Λαύριο, σύμφωνα με πηγές της αγοράς με τις οποίες μίλησε το Build. Στόχος της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων να προχωρήσουν στην κατασκευή λιμενικών έργων και σε «πρασίνισμα» της επένδυσης με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ώστε να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας. Το επενδυτικό πλάνο εντάσσεται στο σύνολό του στις στρατηγικές ως προς το fast track σκέλος υλοποίησης και ένα μέρος του καλύπτεται από φορολογικά κίνητρα. Eιδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 72,65 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να δημιουργηθούν από την υλοποίησή του 62,5 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.

Σε φάση αδειοδοτήσεων
Αυτή τη στιγμή όπως πληροφορείται το Build, το έργο βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδοτήσεων και εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει να υλοποιείται εφόσον όλα εξελιχθούν βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, εντός του 2024. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης υπερβαίνει την πενταετία. Θυμίζουμε ότι ένα μέρος των εγκαταστάσεων ανήκε στη Dow Chemichals και τις απέκτησε η Ravago Hellas, ενώ το υπόλοιπο ανήκε στην πρώην ΧΥΜΑ Α.Ε., εταιρεία διακίνησης μονωτικών υλικών. Tην λιμενική εγκατάσταση – προβλήτα θυμίζουμε ότι είχε κατασκευάσει η Dow Hellas για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της στον Όρμο του Αγίου Νικολάου στο Λαύριο και το δικαίωμα χρήσης μεταβιβάστηκε στη συνέχεια στη Ravago Hellas. Πρόκειται για κίνηση που έλαβε χώρα όταν ο όμιλος Ravago είχε εξαγοράσει το 2019 τη δραστηριότητα παραγωγής XPS (εξηλασμένης πολυστερίνης) της Dow στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 7 εργοστασίων παραγωγής μεταξύ των οποίων και αυτό του Λαυρίου.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση
Το πρώτο σκέλος της επένδυσης αφορά στη δημιουργία μονάδας διογκώσιμης και εξηλασμένης πολυστερίνης, η οποία θα δώσει την δυνατότητα παραγωγής συνολικά 80.000 τόνων ανά έτος διογκώσιμης πολυστερίνης. Μέρος αυτών θα πωλούνται στη συνέχεια ως χύδην ενδιάμεσο προϊόν. Οι υπόλοιποι 20.000 τόνοι θα διοχετεύονται στο εργοστάσιο εξηλασμένης διογκώσιμης πολυστερίνης, από όπου θα παράγονται 20.000 τόνοι δεύτερου ενδιάμεσου προϊόντος.

Το δεύτερο σκέλος της επένδυσης θα αφορά στην εγκατάσταση ενός νέου σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος και εξοπλισμού στη μονάδα παραγωγής πολυστυρενίου, το οποίο θα αυξήσει την ετήσια παραγωγική δυναμικότητά της κατά 5.000 τόνους ετησίως, φτάνοντας έτσι τους 35.000 τόνους παραγωγής. Τα τρία συμπληρωματικά έργα που θα υλοποιηθούν: -Επέκταση υφιστάμενης προβλήτας Αγίου Νικολάου Λαυρίου, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η φιλοξενία πλοίων με πρώτες ύλες χωρητικότητας 5.000 τόνων (αντί 3.000) το καθένα (Β.1). -Δημιουργία δεξαμενών για την παραλαβή χύδην πρώτων υλών. Ειδικότερα, θα εγκαταστήσει νέες δεξαμενές χωρητικότητας 6.000 κ.μ. στυρενίου, επιπλέον της ήδη υπάρχουσας δυναμικότητας των 4.000 κ.μ. (Β.2). -Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στην υφιστάμενη εγκατάσταση συνολικής ισχύος 1MW, τα οποία θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 15% (Β.3).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build