«Σύννεφα» σχηματίζονται πάνω από το μεγαλεπήβολο project της δημιουργίας κυβερνητικού πάρκου στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό, μετά την απόφαση για ματαίωση μίας διαγωνιστικής διαδικασίας που αποτελούσε αναγκαίο βήμα για να «ελευθερωθεί» το ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό. Πρόκειται για το έργο της μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα από το ακίνητο του Υμηττού στο εργοστάσιο της ΕΑΣ στη Μάνδρα, προϋπολογισμού 5,74 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), που είχε ως αντικείμενο τη διαμόρφωση των χώρων στο ιδιόκτητο ακίνητο της Μάνδρας (στο 27ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών), αφενός για τη μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών του Υμηττού και αφετέρου για τη μετεγκατάσταση μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού του Υμηττού που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας, προκειμένου να ελευθερωθεί το ακίνητο του Υμηττού και να καταστεί εφικτή η δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου.

Αν και ο διαγωνισμός για το έργο αυτό προκηρύχθηκε τον περασμένο Μάρτιο, στις 24/05 ο γενικός διευθυντής αμυντικού τομέα της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα εισηγήθηκε την επαναξιολόγηση και την τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου. Κατόπιν της εισήγησης αυτής, το Υπουργείο Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή του έργου, μετέφερε στο ΤΑΙΠΕΔ, ως διενεργούσα αρχή, το αίτημα για ματαίωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω «ουσιώδους αλλαγής των οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων της διαδικασίας ανάθεσης». Στις 29/05 η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ εισηγήθηκε με τη σειρά της τη ματαίωση του διαγωνισμού, που επικυρώθηκε από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ στις 31/05.

Ποια είναι, όμως, η «ουσιώδης αλλαγή» στις παραμέτρους της διαδικασίας ανάθεσης;
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΕΑΣ, η λύση που προκρίνεται πλέον είναι η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Υμηττού όχι στη Μάνδρα αλλά στο Λαύριο, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή ενός νέου σύγχρονου, άρτια μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξοπλισμένου βιομηχανικού κτιρίου, ικανού, βάσει προδιαγραφών και μεγέθους, να υποδεχτεί όλες τις γραμμές παραγωγής και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις του Υμηττού. Η αλλαγή σχεδιασμού αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία του κυβερνητικού πάρκου στον Υμηττό, το οποίο υπενθυμίζεται ότι έχει συναντήσει αντίσταση σε τοπικό επίπεδο από κατοίκους και δημοτικούς φορείς.