Η AKSM είναι μια εταιρεία που προσφέρει σύγχρονες εφαρμογές BIM, Scan2BIM και Augmented & Mixed Reality, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και μεθοδολογικά πλαίσια, όπως Laser Scanning και Scan2BIM. Στόχος είναι η παροχή μίας αξιόπιστης και λεπτομερούς τεκμηρίωσης του έργου στις επιμέρους μελετητικές ομάδες, μέσω τρισδιάστατης απεικόνισης.

Στον Πύργο του Πειραιά, ένα από τα πιο πρόσφατα έργα ανακατασκευής στην Ελλάδα υπό τη διαχείριση της Piraeus Tower Α.Ε., η AKSM ανέλαβε όχι μόνο όλες τις ψηφιακές αποτυπώσεις και τον γεωμετρικό έλεγχο της κατασκευής, αλλά πολύ περισσότερα, καθώς ανέπτυξε πρωτοπόρες λύσεις για τα ελληνικά δεδομένα, όπως επισημαίνουν ο Αλέξανδρος Καρδιτσάς, Surveying Engineer, Founder & CEO της AKSM, και ο Βασίλης Γκότσης, Land Surveying Engineer της AKSM.

Αναδεικνύοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
Στην πρώτη φάση των εργασιών πραγματοποιήθηκε η συλλογή τοπογραφικών δεδομένων με τη χρήση Laser Scanner. «Η συνολική αποτύπωση υλοποιήθηκε από ένα τοπογραφικό συνεργείο αποτελούμενο από τρεις ομάδες πεδίου και διήρκεσε τρεις μέρες», αναφέρει ο Αλέξανδρος Καρδιτσάς, συμπληρώνοντας πως «η δυσκολία στη συλλογή των δεδομένων δεν σχετιζόταν τόσο με τον όγκο της κατασκευής, αλλά κυρίως με το ύψος του κτιρίου αποτελώντας πρόκληση για την διασφάλιση της αξιοπιστίας και ακριβείας των μετρήσεων. Κάθε δομικό στοιχείο του κτιρίου έπρεπε να αποτυπωθεί λεπτομερώς αξιοποιώντας ισχυρές τοπογραφικές τεχνικές και σύγχρονο εξοπλισμό».

«Βασιζόμενοι σε αυτή τη λογική, πραγματοποιήθηκε αρχικά η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στο πεδίο, ενώ στη συνέχεια υλοποιήθηκε η ψηφιοποίηση και μοντελοποίηση του συνόλου των δομικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού χρησιμοποιώντας σύγχρονα τοπογραφικά εργαλεία και σχεδιαστικά λογισμικά. Κατά τη μοντελοποιήση αναδείχθηκαν γεωμετρικά χαρακτηριστικά που σχετίζονταν με παραμορφώσεις των πλακών, αποκλίσεις από την κατακόρυφο των πυρήνων ή από την κατακόρυφο των περιμετρικών στοιχείων», συμπληρώνει ο Βασίλης Γκότσης.

Δεν υπήρχαν περιθώρια λάθους
Συνεχίζοντας την περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίστηκαν στον Πύργο του Πειραιά, ο κ. Καρδιτσάς διευκρινίζει πως «το κτίριο αποτελεί ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα και καλώς υλοποιημένα κτίρια της Ελλάδας ως προς την κατασκευή του, συνεπώς οι δυσκολίες που συναντήσαμε σχετίζονταν κυρίως με τις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις των εργασιών που θα ακολουθούσαν και οι οποίες δεν άφηναν πολλά περιθώρια λάθους στην εφαρμογή».

Για τον λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η αξιοποίηση υποδεέστερου εξοπλισμού.
«Στην περίπτωση του Πύργου χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός βιομηχανικής γεωδαισίας για την ανάπτυξη 25 τοπογραφικών δικτύων που κάλυψαν τα επιμέρους επίπεδα του κτιρίου. Ακόμη και τα τοπογραφικά παρελκόμενα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν υψηλής ακρίβειας, ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ψηφιακής απεικόνισής του», τονίζει ο κ. Γκότσης.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΜ δεν περιορίστηκε ΜΟΝΟ στον Πύργο
Ένα από τα πιο πρωτοποριακά γνωρίσματα στην ψηφιακή αποτύπωση του Πύργου στον Πειραιά ήταν το γεγονός ότι η μοντελοποίηση δεν περιορίστηκε μόνο στο κτίριο.

Όπως αποκαλύπτει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της AKSM, «πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη ΒΙΜ και για την ευρύτερη περιοχή μελέτης, σε έκταση 300 μέτρων, με κέντρο τον Πύργο. Χρησιμοποιώντας εναέρια μέσα (drones) συνδυαστικά με τεχνολογία LiDar, υλοποιήθηκε η συλλογή τρισδιάστατων δεδομένων, η παραγωγή ενός πυκνού νέφους σημείων και τελικά η μοντελοποίηση της περιοχής. Στη συνέχεια, υλοποιήθηκε εκτύπωση του μοντέλου σε 3D printer με σκοπό τον έλεγχο των ανεμοπιέσεων που θα δέχονταν το νέο κέλυφος και η ανακατασκευασμένη πρόσοψη του κτιρίου στο πλαίσιο της ευρύτερης γεωμετρίας της περιοχής».

Προηγμένος ποιοτικός έλεγχος
Μετά την παραγωγή του τελικού τρισδιάστατου μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από το σύνολο των μελετητών, ακολούθησε ο έλεγχος αυτού στην πράξη. Στο σημείο αυτό, η AKSM πρωτοτύπησε με την υλοποίηση ενός πρωτοπόρου για τα ελληνικά δεδομένα ποιοτικού ελέγχου μέσω Mixed Reality, που επιτρέπει την τοποθέτηση, ενσωμάτωση και άμεση θέαση του ψηφιακού αντικειμένου στο πραγματικό περιβάλλον. «Σε καθημερινή βάση, γινόταν η εφαρμογή και εναρμόνιση του φωτορεαλιστικού ψηφιακού μοντέλου επί του υλοποιημένου περιβάλλοντος, οδηγώντας στον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν κατασκευαστικών ασυμφωνιών και αστοχιών. Το μοντέλο ενημερωνόταν σε πραγματικό χρόνο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και ακρίβεια των εργασιών», εξηγεί ο κ. Γκότσης. Από κάθε άποψη, ο Πύργος του Πειραιά είναι ένα πρωτοποριακό έργο. Όπως αναφέρει πολύ εύστοχα ο κ. Καρδιτσάς, «είναι ένα κλασικό παράδειγμα έργου που αποδεικνύει τα οφέλη του ΒΙΜ, καθώς επισημαίνει τον καίριο ρόλο που αυτό διαθέτει στον κεντρικό συντονισμό των μελετών, στην αποφυγή λαθών/ασυμφωνιών, στον υπολογισμό του κατασκευαστικού κόστους, στην πραγματική απεικόνιση των αλλαγών, καθώς και στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επιμετρήσεων και των μελετών».