Στο Hellenic Public Property Conference ο Βασίλειος Ηλιόπουλος, ιδρυτής της BluPeak Estate Analytics, μίλησε για τον ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην ανάπτυξη του real estate. «Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας αφορά άμεσα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν καινοτόμες λύσεις, που θα προωθήσουν τη ψηφιακή αναβάθμιση της διαχείρισης των κρατικών ακινήτων» τόνισε.

Έπειτα, ανέφερε ότι πρόκληση αποτελεί η έλλειψη ενημερωμένων και προσβάσιμων δεδομένων της κρατικής περιουσίας, κάτι που δυσκολεύει τη διαχείρισή της. Είναι δύσκολος ο εντοπισμός των ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, η καταγραφή των χαρακτηριστικών τους και ο υπολογισμός της αξίας τους. «Πρέπει να επενδύσουμε στη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων με χρήση νέων τεχνολογιών, όπως ψηφιακές πλατφόρμες που μπορούν να συγκεντρώσουν και να οργανώσουν τα εν λόγω δεδομένα και προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, που μπορούν να πραγματοποιούν έγκυρες οικονομικές αναλύσεις», εξήγησε. Σχολίασε, τέλος, ότι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού μητρώου ακινήτων θα επιτρέψει την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν στα ακίνητα, επιλύοντας πολλά προβλήματα διαχείρισης.