Συνέντευξη με τον Γρηγόρη Πενέλη, Αντιπρόεδρο ΕΥΑΘ, και τον Αλέξανδρο Μεντέ, Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης ΕΥΑΘ.

Σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Συντριβανίου, τη δεκαετία του 1970 ανεγέρθηκε (από τον τότε Οργανισμό Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης ΟΥΘ) το κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Ένα εμβληματικό κτίριο της συμπρωτεύουσας που συντηρήθηκε το 1986, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θερμομόνωση, την ενεργειακή του κατανάλωση, τη στατικότητά του, αλλά και τη διαρρύθμισή του.

Τον Φεβρουάριο του 2024, σχεδόν 54 χρόνια μετά, το ίδιο κτίριο παραμένει στη θέση του αλλά πλέον ενσωματώνει τις πιο προηγμένες κατασκευαστικές τεχνοτροπίες και τα γνωρίσματα που το καθιστούν πρότυπο κτιριακής βιωσιμότητας για τη χώρα μας.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΥΑΘ, Γρηγόρης Πενέλης, και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης ΕΥΑΘ, Αλέξανδρος Μεντές, αποκαλύπτουν πώς το κτίριο ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων, ότι διαθέτει μεταξύ άλλων σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ενώ η αντισεισμική του ενίσχυση πληροί τους πιο σύγχρονους κανονισμούς.

Μπορείτε να μας περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους πάρθηκε η απόφαση ανακατασκευής, αλλά και την κατάσταση που επικρατούσε στο παλιό κτίριο;

Γρηγόρης Πενέλης: Η αρχική οικοδομική άδεια του κτιρίου εκδόθηκε το 1968 με σκοπό τη στέγαση του συνόλου των υπηρεσιών του τότε Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ). Το κτίριο, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και συνολικό εμβαδό 2.500 τ.μ. περίπου, περιλαμβάνει 2 υπόγεια, ισόγειο και οκτώ ορόφους. Ανεγέρθηκε το 1970-1972 σε οικόπεδο περίπου 250 τ.μ. Με δεδομένο ότι τα κύρια προβλήματα της κατάστασης του κτιρίου μετά από 50 χρόνια λειτουργίας του ήταν:

 • Η μειωμένη στατική επάρκεια σε σχέση με τους σήμερα ισχύοντες κανονισμούς,
 • Η προβληματική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής ηλιοπροστασίας και θερμομόνωσης,
 • Τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κατανομή του προσωπικού και το είδος των χρήσεων,
 • Οι φθορές λόγω της ηλικίας του κτιρίου,

προτάθηκε η εκ βάθρων ανακαίνισή του, ώστε το κτίριο να αναβαθμιστεί σε ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών.

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκαν οι μελέτες, προκειμένου να υλοποιήσουν το όραμα ενός σύγχρονου κτιρίου;

Αλέξανδρος Μεντές: Με βάση τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, οι μελέτες που εκπονήθηκαν στηρίχθηκαν στην πρόβλεψη της πλήρους αφαίρεσης και ανακατασκευής όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων του κτιρίου, εκτός του φέροντος οργανισμού, ο οποίος και μελετήθηκε για να ενισχυθεί. Προβλέφθηκε, επίσης, το κτίριο να αναβαθμιστεί ενεργειακά ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ, όπως και να προσαρμοστεί στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018 ΦΕΚ Α’ 80/07-05-2018).
Τέλος, το σύνολο των μελετών για την ανακαίνιση σε όλα τους τα στάδια ακολούθησαν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις όλων των κανονισμών (Οικοδομικός, Κτιριοδομικός, ΕΤΕΠ, Ευρωκώδικες κ.λπ.), όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο αφορά την αντισεισμική του ενίσχυση. Πείτε μας περισσότερα γι’ αυτό.

Γ. Πενέλης: Η αρχική μελέτη του κτιρίου εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 και τον Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954, οι απαιτήσεις των οποίων ήταν λιγότερο αυστηρές σε σχέση με τους σημερινούς αντίστοιχους κανονισμούς. Πέραν αυτού, υπήρχαν επισκευασμένες ρωγμές σε κάποια δοκάρια και σε τοιχοποιίες του κτιρίου, οι οποίες εμφανίστηκαν μετά από τον μεγάλο σεισμό της 20ής Ιουνίου του 1978 (επίκεντρο: Βόλβη Θεσσαλονίκης). Η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του κτιρίου κατέδειξε ανεπάρκειες, οι οποίες παρουσιάζονταν τόσο στα κατακόρυφα όσο και στα οριζόντια δομικά του στοιχεία. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Στόχος της ενίσχυσης ήταν η συμμόρφωσή του αφενός με τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών (ΚΑΝ.ΕΠΕ. και Ευρωκώδικες) για στάθμη επιτελεστικότητας Β1 σύμφωνα με τον Πιν. 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, για σεισμό σχεδιασμού με περίοδο επαναφοράς 475 έτη (δηλαδή πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 έτη), αφετέρου δε η συμμόρφωσή του με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις αναβάθμισης του κτιρίου. Σημειώνεται ότι η στάθμη επιτελεστικότητας Β1 είναι η προβλεπόμενη στάθμη σχεδιασμού νέων δομημάτων σχεδιασμένων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8.

Οι επεμβάσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενίσχυση της θεμελίωσης, κατασκευή νέων κατακόρυφων στοιχείων τοιχωμάτων, αύξηση του πάχους του κορμού των υφιστάμενων τοιχωμάτων από 15 εκ. σε 30 εκ., με κατασκευή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος και εφαρμογή ανθρακοελασμάτων σε υποστυλώματα και δοκούς.

Τι είδους υλικά και συστήματα επιλέχθηκαν προκειμένου να βελτιωθεί ενεργειακά το κέλυφος του κτιρίου;

Α. Μεντές: Το κτίριο δεν ήταν θερμομονωμένο, έχοντας μεγάλη επιφάνεια υαλοστασίων με μονούς υαλοπίνακες και απλό πλαίσιο αλουμινίου. Το αρχικά προβλεπόμενο ηλιοπροστατευτικό σύστημα του κτιρίου αποτελούνταν από βενετικές περσίδες εσωτερικά των υαλοστασίων. Στην εξέλιξη της ζωής του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν επί των υαλοπινάκων αντιηλιακές μεμβράνες χαμηλής διαπερατότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι ΝΑ-ΝΔ, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα υπερθέρμανσης.

Η νέα αρχιτεκτονική του κτιρίου διαμορφώνεται με τα παρακάτω υλικά:

 • υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες (low-e, με αργό στο διάκενο), όπου από τη μελέτη προβλέπονται ανοίγματα,
 • διπλούς, διαφώτιστους, αμμοβολισμένους υαλοπίνακες σε σχήμα καναλιού (channel glass ή αλλιώς υαλολωρίδες) με εσωτερική μόνωση στις υπόλοιπες επιφάνειες των όψεων,
 • σπατουλαριστό εμφανές σκυρόδεμα με εσωτερική θερμομόνωση και επίχρισμα στις συμπαγείς ζώνες των όψεων,
 • κινητές (περιστρεφόμενες με σύστημα μονοαξονικής ιχνηλάτησης της ηλιακής ακτινοβολίας) κατακόρυφες περσίδες από γυαλί, τύπου σάντουιτς, με παρεμβολή για την ηλιοπροστασία ειδικού εκτυπούμενου πλέγματος (μεμβράνη). Οι περσίδες καλύπτουν κυρίως τις ζώνες των υαλοστασίων. Επιλέχθηκαν γυάλινες περσίδες με ενσωματωμένο ειδικό πλέγμα, το οποίο έχει διαφορετική επεξεργασία στις δύο όψεις του, έτσι ώστε να εμφανίζεται ως ημιδιαφανές από έξω προς τα μέσα -παρέχοντας επαρκή ηλιοπροστασία-, χωρίς όμως να παρεμποδίζει τη θέαση από μέσα προς τα έξω,
 • χαλύβδινο σκελετό ανάρτησης των κινητών περσίδων σε απόσταση 60 εκ. από τον φλοιό του κτιρίου.

Πώς αναδιαμορφώθηκαν οι εσωτερικοί χώροι και τι σκοπό εξυπηρετεί η νέα διαρρύθμιση;

Α. Μεντές: Η κύρια παρέμβαση στο κτίριο, σε ό,τι αφορά την οργάνωση των κατόψεων, είναι η αλλαγή της ενότητας κλιμακοστάσια-ανελκυστήρες-διάδρομος επικοινωνίας, ώστε να οργανωθεί καλύτερα ο δημόσιος χώρος κάθε ορόφου, να διευκολυνθεί η διάταξη των γραφείων και να καταστεί πυρασφαλές το κεντρικό κλιμακοστάσιο. Έτσι, κατασκευάστηκε ένα νέο κεντρικό κλειστό κλιμακοστάσιο στη θέση του παλιού, με φυσικό φωτισμό και αερισμό, σύμφωνα με τον ΝΟΚ και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, το οποίο εξυπηρετεί πλέον και τις δύο στάθμες των υπογείων.

Επίσης, διαμορφώθηκαν οι απαραίτητες έξοδοι διαφυγής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων. Προεκτάθηκε καθ’ ύψος, μέχρι τον 8ο όροφο, το κλειστό μικρό βοηθητικό κλιμακοστάσιο που υπήρχε και εξυπηρετούσε τα δύο υπόγεια, το ισόγειο, το μεσοπάτωμα και τον 1ο όροφο του κτιρίου. Δημιουργήθηκε μία δεύτερη είσοδος στο κτίριο από την οδό Μελενίκου, η οποία λειτουργεί πρωτίστως ως έξοδος κινδύνου και δευτερευόντως ως είσοδος τροφοδοσίας για το κυλικείο και τους αποθηκευτικούς χώρους των υπογείων, σε συνδυασμό με τον νέο, μεγάλο ανελκυστήρα εξυπηρέτησης ΑμεΑ.

Άλλη μία σημαντική παρέμβαση στο κτίριο, σε ό,τι αφορά την οργάνωση των κατόψεων, είναι η δημιουργία στο ισόγειο νέας αίθουσας εκδηλώσεων με φουαγιέ, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως εκθεσιακός χώρος. Η αίθουσα εκδηλώσεων εξυπηρετείται άμεσα από τον χώρο του κυλικείου που χωροθετείται στο μεσοπάτωμα, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τη λειτουργική συνέχεια του φουαγιέ σε δεύτερη στάθμη λόγω του διπλού ύψους.

Η αίθουσα εκδηλώσεων είναι σχεδιασμένη για 60 θέσεις καθημένων, μπορεί ωστόσο να εξυπηρετήσει και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και μεγάλο εύρος εκδηλώσεων, καθώς δύναται να ενοποιηθεί με το φουαγιέ ανοίγοντας τα συρόμενα πάνελ του ενδιάμεσου τοίχου.

Ακολουθώντας τη λογική των βέλτιστων συνθηκών εργασίας σε ό,τι αφορά τον φωτισμό, αερισμό και άλλες συνθήκες άνεσης, χωροθετήθηκαν στην περιμετρική, φυσικώς φωτιζόμενη ζώνη του κτιρίου ο μέγιστος δυνατός αριθμός γραφείων και εργαζομένων, ενώ στη «σκοτεινή» περίμετρο που γειτνιάζει με τα όμορα κτίρια χωροθετήθηκαν βοηθητικές χρήσεις και λειτουργίες, όπως οι κατακόρυφες κινήσεις (κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες), οι υγροί χώροι, οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων και οι χώροι εξυπηρέτησης ορόφου.

Όλοι οι χώροι των γραφείων διαχωρίζονται με γυάλινα διαχωριστικά γραφείων, ώστε να φωτίζονται άμεσα ή έμμεσα από τα εξωτερικά κουφώματα.

Τέλος, στη στάθμη του 8ου ορόφου αξιοποιείται ο εξώστης της εσοχής με μερική φύτευση, έτσι ώστε ο υπαίθριος χώρος του να αποτελεί τη φυσική συνέχεια του χώρου της αίθουσας συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου της εταιρείας, με ανεμπόδιστη θέα προς την πόλη.

Όσον αφορά τα ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας, στο κτίριο υπάρχουν τα εξής:

 • Φορητοί πυροσβεστήρες.
 • Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επειδή το κτίριο έχει θεωρητικό πληθυσμό μεγαλύτερο των 100 ατόμων.
 • Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.
 • Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
 • Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος), επειδή το κτίριο έχει ύψος άνω των 23 μ.
 • αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλισης με αέριο, στους χώρους του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και του server room.

Ποια άλλα χαρακτηριστικά του συμβάλλουν στο σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα;

Α. Μεντές: Πέρα από τα στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί στις όψεις του κτιρίου και το προστατεύουν από τις θερμικές μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος, το κτίριο είναι εξοπλισμένο με συστήματα κλιματισμού, αερισμού, ελέγχου-διαχείρισης φωτισμού. Σε συνδυασμό με το φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με net metering, που είναι εγκατεστημένο στο δώμα, όλα αυτά κατατάσσουν το κτίριο στην ενεργειακή κατηγορία Α σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Δηλαδή είναι Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).

Πιο συγκεκριμένα, ο κλιματισμός των κύριων χώρων του κτιρίου γίνεται με σύστημα κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου VRF (Variable Refrigerant Flow). Ο αερισμός των χώρων πραγματοποιείται με μονάδες αερισμού-ανάκτησης θερμότητας (HRV – Heat Reclaim Ventilation). Η κάθε μονάδα αναρροφά αέρα από τους χώρους, ενώ ταυτόχρονα αναρροφά νωπό αέρα από το περιβάλλον. Οι δύο ποσότητες αέρα διασταυρώνονται σε εναλλάκτη θερμότητας αέρα – αέρα, με αποτέλεσμα ο νωπός αέρας να οδηγείται προκλιματισμένος στο εσωτερικό του χώρου. Η μονάδα αερισμού εξαερίζει μέσω στομίων τους χώρους και προσάγει προκλιματισμένο νωπό αέρα κατευθείαν στους χώρους ή στις εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες.

Όσον αφορά τον φωτισμό του κτιρίου, αυτός περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης τεχνολογίας LED και σύστημα ελέγχου – διαχείρισης με αισθητήρες παρουσίας ανίχνευσης κίνησης.

Τέλος, στο δώμα του κτιρίου είναι εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 8,00 kWp, με σταθερή κλίση των πάνελ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πιστεύετε ότι το νέο κτίριο της ΕΥΑΘ μπορεί να αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο για το κέντρο της Θεσσαλονίκης;

Πενέλης-Μεντές: Το κτίριο από κατασκευής του, εδώ και 54 χρόνια περίπου, αποτελούσε ένα οριοθέσιο για την πόλη μας στην Πλατεία Συντριβανίου, μαζί με το γνωστό μαρμάρινο συντριβάνι που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Ήταν τότε πρωτοπόρα επιλογή η ανάδειξη των προσόψεων του κτιρίου και το ντύσιμό του εξ ολοκλήρου με κουφώματα αλουμινίου και ορθομαρμαρώσεις.
Η σημερινή σχεδίαση ακολουθεί τη λογική αυτή, χρησιμοποιώντας το υλικό του γυαλιού και εκμεταλλευόμενη ταυτόχρονα νέες τεχνικές προστασίας του κτιρίου από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Οι γυάλινες περσίδες τραπεζοειδούς σχήματος, που καλύπτουν κυρίως τις ζώνες των υαλοστασίων, στηρίζονται επί μεταλλικού σκελετού σε απόσταση από το κτίριο. Το μέγεθός τους μειώνεται όσο «πλησιάζουν» τα γειτονικά κτίρια, ενισχύοντας έτσι την προοπτική της γωνίας του κτιρίου.

Με αυτόν τον χειρισμό προβάλλεται η θέση του κτιρίου σε μία κεντρική και νευραλγική οδική διασταύρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι περσίδες αυτές, σε συνδυασμό με τις λευκές υαλολωρίδες στον φλοιό του κτιρίου, δίνουν την αίσθηση της κυματικής κίνησης του νερού που συνοδεύεται από αφρισμό.


Αλίνα Πάνου, Τάσος Κωτσιόπουλος, Αιμιλία Ζουμπουλίδου / Κ-Αρχιτέκτονες

Κ-Αρχιτέκτονες: κομβικός ο ρόλος του ενεργειακού φλοιού στην πρόσοψη
Το κεντρικό κτίριο των υπηρεσιών της ΕΥΑΘ
είναι ένα κτίριο γραφείων, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Δ. Δαμπαρλιάγκα – Σάλτο στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Το κτίριο αυτό ήταν ανέκαθεν ένα σημείο αναφοράς για την πόλη και τους κατοίκους της και, όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάθεση στο γραφείο μας της μελέτης του ριζικού ανασχεδιασμού του, μας έκανε να αισθανθούμε ιδιαίτερη ευθύνη, αναγνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα όφειλε να δικαιώσει, πρωτίστως, το ίδιο το κτίριο και τη θέση του στην πόλη.

Κατά συνέπεια, κεντρικό θέμα του σχεδιασμού ήταν η μετάφραση της ταυτότητας ενός «γυάλινου» κτιρίου της δεκαετίας του ’60 σε εκείνη ενός σύγχρονου κτιρίου, ακολουθώντας ένα νέο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, αλλά και διατηρώντας την κεντρική λογική της αρχικής επίλυσης, με την προσθήκη ενός νέου ενεργειακού φλοιού από περιστρεφόμενες γυάλινες περσίδες και σταθερές υαλολωρίδες, παράλληλα με τον εκ βάθρων στατικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό του κτιρίου. Ο νέος αυτός φλοιός, με το τραπεζοειδές του σχήμα, που μειώνεται σε μέγεθος όσο πλησιάζει τα γειτονικά κτίρια, εντείνει την προοπτική θέα του κτιρίου και προβάλλει τη θέση του, «επανατοποθετώντας» το σε μία νευραλγική θέση της πόλης της Θεσσαλονίκης.


Βαλάντης Γουρουτίδης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MscPMAUTH / Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ

Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ: βιοκλιματικό και πλήρως αυτόνομο το νέο κτίριο
Η Εταιρεία Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ ανέλαβε το έργο αναστήλωσης του κτιρίου της ΕΥΑΘ. Στόχος μας ήταν η κατασκευή ενός βιοκλιματικού κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η κατασκευή ήταν δυσχερής επειδή απαιτούσε ενίσχυση του κτιρίου σε όλα τα δομικά στοιχεία, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους και προσβάσεις, η όχληση του αστικού περιβάλλοντος έπρεπε να είναι εξαιρετικά χαμηλή ενώ όλες οι συμβατικές μέθοδοι κατασκευής ήταν αδύνατες. Το κτίριο κατασκευάστηκε εντός χρονοδιαγράμματος με καθολική επίτευξη του στόχου για σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η μέγιστη βιοκλιματική απόδοση επιτεύχθηκε με τον γυάλινο φλοιό στην όψη και την καινοτομία υαλολωρίδων ηλιοπροστασίας, με την εγκατάσταση ειδικών συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και αερισμού και με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα. Επίσης εφαρμόστηκε δίκτυο αυτοματισμού για τη βέλτιστη χρήση των έξυπνων συστημάτων λειτουργίας του κτιρίου.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για το έργο που παραδώσαμε, όχι μόνο γιατί κατασκευάσαμε με επιτυχία ένα πλήρως αυτόνομο και καινοτόμο βιοκλιματικό κτίριο, αλλά γιατί προσθέσαμε το εταιρικό μας αποτύπωμα στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της πόλης μας.


Η ομάδα πίσω από το έργο

Επίβλεψη έργου:
Επιτροπή μηχανικών της Διεύθυνσης Έργων της ΕΥΑΘ υπό τον Αλέξανδρο Μεντέ
Κατασκευή: Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ

Αρχιτεκτονική μελέτη:
K-Αρχιτέκτονες Ε.Ε.

Η/Μ και ενεργειακή μελέτη:
Κωνσταντίνος Σαρρόπουλος

Στατική μελέτη:
Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Ακουστική μελέτη:
Γιώργος Χατζηγεωργίου Acoustical Engineers