Η SABO μόλις παρέδωσε τη νέα αυτόματη αποθήκη καλαθιών για προφίλ αλουμινίου στην ΕΤΕΜ. Πρόκειται για την πρώτη αυτόματη αποθήκη που η SABO εγκαθιστά στην Ελλάδα, με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό WMS (Warehouse Management System), απευθείας συνδεδεμένο με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και το ERP του εργοστασίου και ικανό να λαμβάνει λίστες εργασιών για την επιλογή και διακίνηση των προϊόντων στα διάφορα στάδια της παραγωγής.

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση αποτελείται από ένα σύστημα μεταλλικών ραφιών αποθήκευσης καλαθιών, διπλό αυτόματο μεταφορέα και αλυσοδρόμους μεταφοράς, με δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς καλαθιών μεταξύ της διέλασης, θερμοδιακοπής, ηλεκτροστατικής βαφής και συσκευασίας του εργοστασίου. Η αποθήκη χρησιμοποιεί, επιπλέον, υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ανάκτησης ενέργειας, με σκοπό τη περαιτέρω μείωση του κόστους χρήσης.

Η SABO εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο αλουμινίου εγκαθιστώντας την πρώτη αυτόματη αποθήκη. Παρέχοντας λύσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης και παραγωγικότητας, εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των αποθηκών και συμβάλλει στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιομηχανιών.