Η ΕΛΤΡΑΚ μεριμνά για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της υποστήριξης των μηχανημάτων CATERPILLAR στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μέσω της τοποθέτησης μόνιμου κινητού συνεργείου με σύγχρονο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για την άμεση κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Η ΕΛΤΡΑΚ με την προσπάθειά της αυτή επιδιώκει:

  • την εξασφάλιση άμεσης ανταπόκρισης υπεύθυνου και κατάλληλα εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού από την αντιπροσωπεία.
  • την εξάλειψη των χαμένων χρόνων, διαδρομών και εξόδων που δεν σχετίζονται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών στο εργοτάξιο.
  • την τακτική και συνεπή παρακολούθηση των μηχανημάτων της περιοχής από τους ίδιους πάντα τεχνικούς για αποτελεσματικότερη φροντίδα και κάλυψη των αναγκών τους.