Στην ανάπτυξη 17 project, τα οποία ελέγχει πλήρως, συνολικής επιφάνειας 257.000 τ.μ. προχωράει η Prodea Investments. Πρόκειται για γραφεία, logistics, ξενοδοχεία και κατοικίες. Το κόστος για την ανάπτυξη του εν λόγω χαρτοφυλακίου ανέρχεται συνολικά στα 518 εκατ. ευρώ και η αξία τους θα ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ όταν αυτά ολοκληρωθούν. Το εμπορικό τμήμα του χαρτοφυλακίου έχει κόστος για την ανάπτυξη ύψους 352,3 εκατ. ευρώ με yield 7,5%. Στα ξενοδοχεία το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 97,1 εκατ. ευρώ, ενώ 68,8 εκατ. ευρώ θα είναι η δαπάνη για κατοικίες από όπου η ΑΕΕΑΠ προσδοκά έσοδα 86 εκατ. ευρώ.

Τα ενοίκια από το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο το 2027 θα φέρουν 27 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον CEO της Prodea, Αριστοτέλη Καρυτινό, στρατηγικό στόχο της εισηγμένης αποτελεί η μείωση των μη σημαντικών ή ήδη ώριμων ακινήτων, τα οποία διαθέτει προς πώληση στην αγορά. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κύριο Καρυτινό, η Prodea εισέρχεται σε τρεις τομείς αναπτύξεων: τα πράσινα γραφεία, όπου υπάρχει σημαντική έλλειψη στην αγορά και ζήτηση από ποιοτικούς ενοικιαστές. Δεύτερος τομέας είναι τα logistics και ο τρίτος πυλώνας είναι η ανάπτυξη ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, όπου σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω την έκθεσή της το επόμενο διάστημα.

Η επενδυτική πολιτική της Prodea Investments βασίζεται σε θεμελιώδη χαρακτηριστικά: ποιότητα ακινήτων, καλή σχέση ρίσκου-απόδοσης και καλύτερη δυνατή θέση του ακινήτου, καθώς αποτελεί βασικό κριτήριο για την αγορά του real estate. Εκτός από ανάπτυξη κάνει και ανακατασκευή παλαιών ακινήτων, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο για να βελτιώσει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. Το χαρτοφυλάκιο της Prodea στο τέλος του 2023 είχε αξία 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούσε σε 338 ακίνητα με συνολική επιφάνεια προς μίσθωση 1,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Οι μισθώσεις έχουν μέση διάρκεια 11 ετών. Το EBITDA ήταν 230 εκατ. ευρώ, το cash flow 140 εκατ. ευρώ και το NAV (net asset value) 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. H μέση διάρκεια των δανείων της εταιρείας είναι 5,2 χρόνια με spread 2,4%.

Το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πράσινων γραφείων
Από το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι η αξία του χαρτοφυλακίου γραφείων, τα 500 εκατ. ευρώ είναι πράσινα γραφεία. Αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη πράσινων γραφείων. Τα εμπορικά ακίνητα έχουν αξία περίπου 68 εκατ. Στόχος είναι να φτάσει σε χαρτοφυλάκιο 200 εκατ. ευρώ σε logistics το επόμενο διάστημα. Στον τομέα της κατοικίας κατασκευάζει για να πουλήσει αλλά και για νοικιάσει.

Διαθέτει περίπου 49.000 τ.μ. σε κατοικίες προς πώληση, συνήθως μεγάλα διαμερίσματα και σχετικά ακριβά. Προσεχώς αναμένει περίπου 340 εκατ. ευρώ σε έσοδα από την πώλησή τους. Επιπλέον, νοικιάζει μικρότερες μονάδες συνολικής επιφάνειας 11.000 τ.μ. (370 διαμερίσματα). Το εισόδημα από αυτά αναμένεται να είναι 2,3 εκατ. ευρώ ετησίως. Η αξία υπολογίζεται συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ για τα ακίνητα που μισθώνει. Επίσης διαχειρίζεται τη θυγατρική MHV με πολυτελή ξενοδοχεία σε Κύπρο και Ελλάδα, όπου εξαγόρασε το 80% και θα αποκτήσει και το υπόλοιπο 20%. Στο χαρτοφυλάκιό της εντάσσονται ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η ίδια ή νοικιάζει με σταθερό εισόδημα.