Το 2027 θα είμαστε εδώ για να υποδεχθούμε την πρώτη πτήση και να λειτουργήσει το νέο σύγχρονο αεροδρόμιο της Κρήτης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στην Κρήτη και συνολικά στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την πιο επικαιροποιημένη πληροφόρηση από τον κατασκευαστή του έργου, την ΤΕΡΝΑ, το έργο προχωρά πλέον με εντατικούς ρυθμούς και έχει υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα πάνω από το 27% των προβλεπόμενων εργασιών με βάση τον νέο σχεδιασμό του. Όταν λειτουργήσει θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και θα αποτελεί το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο.

Η πορεία των εργασιών
Αναλυτικά, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες στο σύνολο του αεροδρομίου, ενώ σε εξέλιξη είναι τα αντιπλημμυρικά έργα και οι εργασίες αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, τα έργα αντιπλημμυρικής Προστασίας του Αεροδρομίου, οι εργασίες οδοστρωσίας/καταστρωμάτων στις περιοχές του διαδρόμου-τροχοδρόμου, του ελικοδρομίου και του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών. Επίσης λαμβάνουν χώρα εργασίες – εγκαταστάσεις για περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Όσον αφορά τις εργασίες σε κτίρια, έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου της Αστυνομίας και είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες φέροντος οργανισμού του Κτιρίου Κεντρικού Αεροσταθμού. Τέλος, εκτελούνται οι εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας αναχωρήσεων στο κτίριο Αεροσταθμού.

Για τις Οδικές Συνδέσεις του Αεροδρομίου, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες, τα αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης απορροής (οχετοί – διευθετήσεις), η αποχέτευση ομβρίων-αποστράγγιση, εργασίες κατασκευής τοίχων και αντιστήριξης-σταθεροποιήσεις πρανών, εργασίες κατασκευής γεφυρών, κάτω & άνω διαβάσεων, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, πλευρικών διαμορφώσεων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός υπαίθριων έργων.

Τα οφέλη από την κατασκευή του έργου
Η σημασία του νέου αερολιμένα είναι πολύ μεγάλη όχι μόνο για όλη την Κρήτη αλλά και για την εθνική παρουσία στις αερομεταφορές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το νέο αεροδρόμιο θα συμβάλει στην παραπέρα ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων στην Κρήτη και στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής της θέσης.

Ο στόχος της κατασκευής του Νέου Αερολιμένα Καστελίου είναι η εξυπηρέτηση του συνόλου της κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού που εξυπηρετείται σήμερα από τον υφιστάμενο αερολιμένα Ηρακλείου καθώς επίσης και εκείνου που θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Μελέτη Πρόβλεψης Κυκλοφορίας στην οποία βασίστηκε και ο τελικός σχεδιασμός του έργου, στο 20ό έτος λειτουργίας προβλέπει την άνετη εξυπηρέτηση 11,7 εκατ. επιβατών τον χρόνο. Παράλληλα, ο Νέος Αερολιμένας Καστελίου θα παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του από τους τύπους αεροσκαφών που χρησιμοποιεί σήμερα ο αερολιμένας Ηρακλείου αλλά και από μεγαλύτερου μεγέθους αεροσκάφη που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη μπει σε χρήση.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, στο έργο θα δημιουργηθούν 2.000 θέσεις εργασίας και πολλαπλάσιες μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας και την περίοδο που θα αναπτυχθούν οι νέες εμπορικές υποδομές και οι χρήσεις. Μάλιστα, με βάση την πρόσφατη έκθεση του Air Transport Action Group (ATAG), εκτιμάται ότι το Αεροδρόμιο Καστελίου θα δημιουργήσει περίπου 7.000 με 7.500 θέσεις άμεσης απασχόλησης (στην εταιρεία του Αεροδρομίου, τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες διαχείρισης handling, τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κ.ά.). Παράλληλα, η αναπτυξιακή δυναμική που θα προσδώσει στην περιοχή το νέο Αεροδρόμιο, θα οδηγήσει και σε ενίσχυση της έμμεσης απασχόλησης σε τομείς όπως για παράδειγμα ο τουρισμός και το εμπόριο. Βάσει των ίδιων στοιχείων της ATAG υπολογίζεται ότι το Αεροδρόμιο Καστελίου θα κινητοποιήσει περίπου 35.000 με 37.000 θέσεις έμμεσης απασχόλησης. Αναμένεται, οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ισχυρά οφέλη καθώς προβλέπεται η καταβολή αντισταθμιστικού ανταλλάγματος από την εταιρεία του έργου προς το Δημόσιο, που αντιστοιχεί στο 2% επί των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου (1% στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος της Περιφέρειας Κρήτης και 1% στους ΟΤΑ). Τα έσοδα αυτά θα διανέμονται στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής, για κοινωφελείς δράσεις.