Επεμβάσεις βελτίωσης αγροτικών δρόμων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Καρδίτσας θα υλοποιήσει η Αριστοτέλης Μυλωνάς και Υιοί ΟΕ, η οποία, μάλιστα, υπέγραψε και τη σχετική σύμβαση με τη δημοτική αρχή που είχε δημοπρατήσει αυτά τα έργα. Σε 4.360.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) ανερχόταν ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των εργασιών και η ως άνω εταιρεία αναδείχθηκε ανάδοχός τους προσφέροντας μέση έκπτωση 17,14% (ενώ η προθεσμία που έχει για να τις εκτελέσει είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού).

Οι δρόμοι στους οποίους θα υλοποιηθούν οι επεμβάσεις
Οι αγροτικοί δρόμοι που θα γίνουν τα έργα και στους οποίους υφίσταται υγιές στρώμα από αμμοχάλικο ποταμού, βρίσκονται στις περιοχές Παπαράντζα, Τσαπόχα 1, 2, 3, Νοσοκομείου 1, 2, 3, 4, Καμινάδες 1, 2, 3, Μαύρικα και Άγιος Παντελεήμονας της Καρδίτσας, στις περιοχές Άι-Λιάς 1, 2, 3 και Σαλιγκάρια της ΤΚ Καρδιτσομάγουλας και στις ΤΚ Καλλιθήρου, Ρούσσου, Παλαιοκκλησίου, Γεωργικού, Κρύας Βρύσης, Ραχούλας, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Παληουρίου, Αγίων Θεοδώρων, Πτελοπούλας, Μυρίνης, Μακρυχωρίου και Μητρόπολης.

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις που προβλέπεται να εκτελεστούν για την κάθε αγροτική οδό, αφορούν σε προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4, κατασκευή επιχώματος οδού και στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου, προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου και, τέλος, κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
Η κατηγορία της οδού είναι η AV (αγροτική οδός) και θα εφαρμοστεί η διατομή ζ2, για την οποία, στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ, απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,50 μέτρων.