Πριν από λίγες μέρες, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε ομόφωνα το 1ο Πρακτικό διεξαγωγής του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Έργα ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β’ Φάση) – Κατασκευή Νότιου Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου”. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 22,8 εκατ. ευρώ, ενώ καλύπτεται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” κατά 20 εκατ. ευρώ και κατά 2,8 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το μεγαλύτερο έργο στη χώρα που χρηματοδοτείται από το “Αντώνης Τρίτσης”, καθώς και ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που μια Περιφέρεια διαθέτει πόρους για έργα ύδρευσης που δεν είναι στην αρμοδιότητά της.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 9 Αυγούστου, ο κ. Βασίλης Μανέττας, Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ, υπογράμμισε: “Είναι ένα έργο πνοής που θα δώσει μια οριστική λύση στις δημοτικές ενότητες Αφάντου, Αρχαγγέλου, Πυλώνας, Λάρδου, Ασκηπιείου και Γενναδίου μέχρι και τη Λαχανιά. Ειδικά στη Νότια Ρόδο, όπου παρουσιάζεται έντονη τουριστική ανάπτυξη, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αναπόφευκτα έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια αύξηση στη ζήτηση του νερού. Με αυτό το έργο, θα δοθεί λύση σε ό,τι αφορά στην επάρκεια όσο και στην ποιότητα του νερού. Επιπλέον, η υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου θα εξυπηρετήσει και τις νότιες περιοχές του νησιού, καθώς θα αποσυνδεθούν ορισμένες γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να μπορέσουν να γεμίσουν οι υδροφόροι ορίζοντες που τα τελευταία χρόνια έχουν καταπονηθεί με την υπεράντληση. Όπως όλοι γνωρίζουν πολλές από τις γεωτρήσεις μας, έχουν υποστεί υφαλμύρωση και άρα θα υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα στον υδροφόρο ορίζοντα”.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά την ύδρευση Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Αφάντου, μαζί με την κατασκευή νότιου υδραγωγείου και διπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας του σημερινού υδραγωγείου στη θέση Χαράκι, από 60.000 σε 120.000 m3 νερού ημερησίως. Η υλοποίηση του έργου, από τα μεγαλύτερα στο νησί της Ρόδου, θα εξασφαλίσει την υδροδότηση των περιοχών αυτών με επαρκές πόσιμο νερό άριστης ποιότητας από το Φράγμα του Γαδουρά. Επίσης, θα λύσει οριστικά το ποσοτικό και ποιοτικό πρόβλημα υδροδότησης που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια τους κατοίκους και επισκέπτες τους, εξαιτίας του υποβιβασμού της στάθμης και της υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, δεδομένης και της ταυτόχρονα ολοένα αυξανόμενης ζήτησης σε πόσιμο νερό.

Η ύδρευση των οικισμών της νότιας Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά είναι ένα έργο που προωθείται ήδη από το 1970. Σκοπός του έργου είναι να εξασφαλισθεί ικανή ποσότητα πόσιμου νερού για τη εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού, του οποίου ο πληθυσμός παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Το έργο ύδρευσης σχεδιάστηκε με ορίζοντα το 2039, όπου εκτιμάται ότι η ετήσια ζήτηση πόσιμου νερού του νησιού της Ρόδου, περιλαμβανομένης και της ποσότητας για την ύδρευση των άνυδρων γειτονικών νησιών (Χάλκη, Σύμη, Καστελλόριζο κ.α.), θα προσεγγίσει τα 26,5 εκατ. m3.

Η κατασκευή των έργων ύδρευσης της Ρόδου χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Τα έργα Α’ φάσης περιελάμβαναν το Φράγμα, τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) και το βασικό αγωγό μεταφοράς νερού μέχρι τις νότιες δεξαμενές Ασγούρου και Αγ. Αποστόλων της πόλης της Ρόδου. Η κατασκευή των έργων Α’ φάσης ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2017, με την έναρξη λειτουργίας του Φράγματος Γαδουρά, ένα έργο το οποίο η Περιφερειακή Αρχή παρέλαβε σταματημένο και το ολοκλήρωσε με τρόπο υποδειγματικό.

Με την ολοκλήρωση των έργων της Β’ φάσης θα εξυπηρετηθούν άμεσα οι δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Λίνδου, Λάρδου, Καλάθου, Πυλώνας, Ασκληπιείου, Γενναδίου, Λαχανιάς και ο οικισμός Αφάντου, περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ζήτησης πόσιμου νερού με αποτέλεσμα να εντείνονται οι πιέσεις στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους της περιοχής. Επιπλέον, έμμεσα θα εξυπηρετηθούν και οι υπόλοιποι οικισμοί ειδικά των κεντρικών και νότιων περιοχών του νησιού μέσω της σταδιακής αύξησης των αποθεμάτων των υπόγειων υδάτων και της βελτίωσης της ποιότητάς τους, ειδικά στις περιοχές στις οποίες παρουσιάζονται φαινόμενα υφαλμύρωσης. Εκτιμάται βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου για τα υπόγεια ύδατα της τάξεως του 20%. Με τα νέα έργα εξασφαλίζεται επίσης η βελτίωση της ποιότητας του διαθέσιμου πόσιμου νερού καθώς η ΕΕΝ Γαδουρά παράγει νερό ανώτερης ποιότητας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
Τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

1. Εργα Νότιου Υδραγωγείου
Κύριος Αγωγός και Δευτερεύοντες Κλάδοι από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Ρόδου μέχρι τον οικισμό της Λαχανιάς. Τα προβλεπόμενα έργα αφορούν στην υδροδότηση της Δ.Ε. Λίνδου και των οικισμών Ασκληπιείου, Γενναδίου και Λαχανιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. Περιλαμβάνονται δίκτυα συνολικού μήκους  περίπου 53 km, 5 δεξαμενές (Ασκληπειού, Πυλώνας, Αναρυθμιστικής Α/σίου Λίνδου, Λάρδου και Λαχανιάς), 3 φρεάτια διακοπής και ελέγχου και 3 αντλιοστάσια.
Έργα Κεντρικού Υδραγωγείου

  • Υδραγωγείο Αρχαγγέλου: Τα σχετικά έργα αφορούν στην τροφοδοσία των υφιστάμενων Δεξαμενών Αγ. Θεοδώρων, από τις οποίες υδρεύεται ο οικισμός Αρχαγγέλου. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι  περίπου 3,5 km, ενώ προβλέπεται και ένα αντλιοστάσιο που θα τροφοδοτεί τον ομώνυμο οικισμό μέσω καταθλιπτικού αγωγού.
  • Υδραγωγείο Αφάντου: Τα σχετικά έργα περιλαμβάνουν την δεξαμενή Αφάντου, τον αγωγό που την υδροδοτεί από τον κύριο αγωγό του κατασκευασμένου κεντρικού υδραγωγείου, συνολικού μήκους  περίπου 3 km, και το αντλιοστάσιο Αφάντου για την υδροδότηση των υψηλών περιοχών του οικισμού. Από το αντλιοστάσιο Αφάντου προβλέπεται καταθλιπτικός αγωγός προς την υφιστάμενη δεξαμενή.

 

{Πηγή φωτογραφίας: ΔΕΥΑΡ}