Προχωρά ο διαγωνισμός για τον αγωγό που θα διασυνδέει την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας με τη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ “Πτολεμαΐδα V”. Πιο αναλυτικά, ο τίτλος του έργου είναι “Αγωγός διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V της Δ.Ε.Η.”, ενώ αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.). Από τη διαγωνιστική διαδικασία, μειοδότης αναδείχθηκε η ΕΡΓΟΤΕΜ, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 32,34%. Δεύτερη ήρθε η εταιρεία ΑΒΑΞ με 31,65%, ενώ τρίτη ήταν η Μηχανική Περιβάλλοντος με 26,64%.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε 24,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (19,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου, ενώ στις 18 του ίδιου μήνα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσα από κοινοτικούς και ίδιους πόρους. Συγκεκριμένα, θα διατεθεί το ποσό των 19,7 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (15,9 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει στα 4,96 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (4 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και πλήρη εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς θερμότητας για να διασυνδεθεί η τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα “Πτολεμαΐδα V” της Δ.Ε.Η. Σε αυτό περιλαμβάνονται υπόγειοι προμονωμένοι χαλύβδινοι αγωγοί με μόνωση από πολυουρεθάνη και εξωτερικό μανδύα από πολυαιθυλένιο, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN253, εγκατεστημένοι εντός ορύγματος απευθείας στο έδαφος, ονομαστικής διαμέτρου αγωγών DN700mm, συνολικού μήκους ορύγματος 11 km περίπου.