Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημέρωσε πως το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων γνωμοδότησε ομοφώνως θετικά επί της μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν σκοπό τη ρύθμιση και οργάνωση της περιοχής σε πολεοδομικό επίπεδο για την υποδοχή του σχεδίου προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου ως περιαστικού χώρου πολιτισμού και αναψυχής στη βάση των αρχών της βιωσιμότητας. Θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η έγκριση του ΕΠΣ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Τι ορίζει η μελέτη
Η μελέτη βασίζεται στις θεσμοθετημένες επιτρεπόμενες χρήσεις γης που ορίζονται από το ΠΔ Προστασίας της Πάρνηθας, διατηρώντας τα υφιστάμενα όρια των ζωνών προστασίας. Η περιοχή επέμβασης στο κτήμα Τατοΐου περιλαμβάνει κατά τμήματα τις ζώνες Α1, Β4, Δ1, Δ2 και Δ3, ενώ τα κτίρια που ανήκουν στον ιστορικό πυρήνα του κτήματος και προστατεύονται εντάσσονται στις ζώνες Δ2 και Δ3 και ορισμένα στην Β4. Η μελέτη στοχεύει στην τροποποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων στις Ζώνες Δ2,Δ3 και Β4 περιλαμβάνοντας τις εγκεκριμένες χρήσεις των κτιρίων από το ΥΠΠΟ.

Η υφιστάμενη δόμηση του συνόλου των κτιρίων της περιοχής επέμβασης ανέρχεται σε 15 χιλ. τ.μ. Οι νέες χρήσεις που απαιτούν κτιριακές εγκαταστάσεις επιτρέπονται εντός των υφισταμένων κτιρίων του Κτήματος υπό προϋποθέσεις. Στα υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται η αποκατάσταση και επανάχρησή τους εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της νέας χρήσης στα παλιά κελύφη. Παράλληλα, επιτρέπεται νέα δόμηση 2.200 τ.μ., η οποία βασίζεται στην προκρινόμενη πρόταση της μελέτης βιωσιμότητας για το κτήμα, η οποία έχει εγκριθεί το 2021. Υπολογίζεται ένα νέο κτίριο-Landmark έρευνας και συνεδριακού κέντρου 1.200 τ.μ. εντός του κεντρικού πυρήνα του

Κτήματος, για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, μορφωτικών και εκπαιδευτικών-ερευνητικών σκοπών. Το κτίριο θα είναι αποτέλεσμα διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που θα καθορίσει και τους ειδικότερους όρους δόμησης του. Επιτρέπονται έργα και κατασκευές για διευκόλυνση των επισκεπτών-χρηστών των χώρων υπαίθριας δασικής αναψυχής, όπως αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία. Στη ζώνη Β4 και σε περιοχές μη δασικές και μη αναδασωτέες επιτρέπεται η δημιουργία αγροτικών εγκαταστάσεων μέγιστης δόμησης 1.000 τ.μ.

Εφόσον υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την εξυπηρέτηση των νέων λειτουργιών των κτιρίων, επιτρέπεται η αποκατάσταση και επανάχρηση των υφιστάμενων κτιρίων και πέραν της υφιστάμενης δόμησης.
Επίσης, εξειδικεύονται περισσότερο οι επιτρεπόμενες χρήσεις και εμπλουτίζονται με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τις εξής: δυνατότητα χωροθέτησης και οργάνωσης χώρων στάθμευσης στις ζώνες εκτός της Α1 και σε θέσεις που εξειδικεύονται στο σχέδιο γενικής διάταξης με σκοπό την οργάνωση του νέου προτύπου κυκλοφορίας στο Κτήμα, δυνατότητα χωροθέτησης χώρων εστίασης στη ζώνη Δ2, δυνατότητα χωροθέτησης καταστημάτων μουσείων-εκθετηρίων και χώρων φιλοξενίας στη ζώνη Δ3, δυνατότητα ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων στη ζώνη Δ2 και δυνατότητα χωροθέτησης υπηρεσιών διοίκησης του Κτήματος στις ζώνες Δ2 και Δ3.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build