Έλαβαν έγκριση οι περιβαλλοντικοί όροι και το Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομικού χώρου εξόρυξης μαρμάρου στην Πελοπόννησο από την εταιρεία Θύαμις ΑΤΕ. Το λατομείο είναι έκτασης 45.336,02 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση «Βαρκούλα», των ΤΚ Τραχειάς και Καρναζαίικων των Δήμων Επιδαύρου και Ναυπλιέων (αντίστοιχα), στην ΠΕ Αργολίδας. Η μέθοδος εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αυτή των ορθών ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων. Η εξόρυξη των όγκων θα είναι μηχανοποιημένη, με χρήση αδαμαντοφόρων εργαλείων.

Προβλέπεται να διανοιχθούν συνολικά δύο βαθμίδες εκμετάλλευσης στο λατομείο, οι οποίες θα βρίσκονται μεταξύ των απολύτων υψομέτρων +620 και +602 μ. Ο χώρος που θα καταλαμβάνουν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης στην τελική κατάσταση του χώρου θα είναι περίπου 4,75 στρέμματα. Η συνολική έκταση στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξορυκτικές εργασίες θα είναι της τάξης των 32,56 στρεμμάτων περίπου. Υπολογίστηκε, τέλος, ότι η διάρκεια της εκμετάλλευσης είναι τουλάχιστον 45 έτη και τα βέβαια αποθέματα των λατομικών χώρων ανέρχονται σε 181.240 κ.μ., από τα οποία, με συνολικό συντελεστή αποληψιμότητας 25%, θα προέλθουν 18.124 κ.μ. εμπορεύσιμοι όγκοι (10%) και 27.186 κ.μ. εμπορεύσιμα ξοφάρια μαρμάρων (15%).